Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος: «Σχέδια Δράσης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Γυναικείες Οργανώσεις στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4. (Α & Β Κύκλου) “Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων) του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» «Μαζί για την γυναίκα» οργανώνει θεματικά εργαστήρια εκπαίδευσης εθελοντών.

Θεωρώντας, ότι ο Εθελοντισμός είναι βασικό στοιχείο κοινωνικής συνοχής αλλά και μέσο για βελτίωση της ποιότητας ζωής, ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου, προσκαλεί γυναίκες και άντρες κάθε ηλικίας να συμμετέχουν ανιδιοτελώς στις εθελοντικές δράσεις που σχεδιάζει.

Πιο αναλυτικά τα θεματικά εργαστήρια θα περιλαμβάνουν:

- Εκπαίδευση στις θεμελιώδεις αρχές του εθελοντισμού (15 ώρες)

- Εκπαίδευση για τις επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας (10 ώρες)

- Εκπαίδευση για την διαχείριση περιστατικών κακοποίησης ( γυναικών και παιδιών) (10 ώρες)

- Εκπαίδευση για αρωγή και υποστηρικτικές ενέργειες σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας.(15 ώρες)

Στόχος των εργαστηρίων είναι η δημιουργία ενός ενεργού δικτύου εθελοντών που θα δρα στο Δήμο Ηρακλείου και στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Ηρακλείου, θα συμβάλλει με αποτελεσματικό τρόπο στην αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας όχι μόνο στο επίπεδο της πρόληψης και θα αποτελεί πυρήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες εθελοντές/εθελόντριες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στα γραφεία του φορέα στην διεύθυνση Μεραμβέλου 56, και στα τηλέφωνα 2810-242121, από τις 10:00 έως τις 17:00 το απόγευμα μέχρι και 5 Σεπτεμβρίου του 2014. Για περαιτέρω πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενη μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο του Συνδέσμου (κ. Μουρτζή Μαρίνα).