Στις 29 Αυγούστου θα γίνει η ορκωμοσία των τακτικών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και των Τοπικών Συμβουλίων, στο δημαρχείο Χανίων.

Η ορκωμοσία θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση στις 19:00

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 48/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων, καλείστε για την προβλεπόμενη από το νόμο (άρθρο 52 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ Α' 87) ορκωμοσία, στο Δημοτικό κατάστημα Χανίων (Κυδωνίας 29), σε δημόσια συνεδρίαση, στις 29/8/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00.