«Λαυράκι» εντόπισαν στοχευμένοι έλεγχοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε λογαριασμούς καταθέσεων συγκεκριμένων προσώπων που είχαν την πληροφορία ότι έχουν αποκρύψει εισοδήματα.

Από τις διασταυρώσεις που έγιναν με τις αντίστοιχες φορολογικές τους δηλώσεις, βρέθηκαν μη δηλωθέντα εισοδήματα που ξεπερνούν το ποσό των 10 εκατ. ευρώ! Τα εισοδήματα αυτά αφορούν περιπτώσεις 7 επαγγελματιών, οι 4 εξ αυτών είναι μεγαλογιατροί του Κολωνακίου! Οι υπόλοιπες 3 περιπτώσεις αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο.

Το ΣΔΟΕ πρόκειται να συνεχίσει το άνοιγμα λογαριασμών έτσι ώστε να εντοπιστούν και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις καθώς εκτιμά ότι η φοροδιαφυγή από μη δηλωθέντα εισοδήματα ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ήδη για τις παραπάνω 7 περιπτώσεις έχει προχωρήσει το ποινικό μέρος της υπόθεσης, ενώ οι υπεύθυνοι θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Θωμάς Μώρος

newsbomb.gr