Ενημερωτική εκδήλωση που απευθύνεται σε ανέργους δημότες και στις επιχειρήσεις του Δήμου διοργανώνει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας την Πέμπτη 21 Αυγούστου στις 7:30μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης στελέχη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου θα δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για προγράμματα που υλοποιούνται μέσω του ΟΑΕΔ, τα οποία αφορούν σε ανέργους αλλά και σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιδοτηθούν για την πρόσληψη ανέργων.

Η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας σε μια προσπάθεια τόνωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας και της αγοράς εργασίας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση προκειμένου να λάβουν πολύτιμες πληροφορίες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπ ΣΑ» και «Τοπ ΕΚΟ».

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ). Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:

Διαθέτουν δελτίο ανεργίας. Έχουν ωφεληθεί των δράσεων «ΤοπΣΑ» και «ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).

Το ποσό επιχορήγησης της επιχείρησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.