Καθαρά κέρδη ύψους 157 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο όμιλος της Εθνικής για το α' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης. Με αύξηση κατά 39% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος αναδείχτηκε και σ' αυτό το τρίμηνο πρωταγωνίστρια η τουρκική θυγατρική του ομίλου, η Finansbank, της οποίας τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 151 εκατ. ευρώ.

Οι προβλέψεις ανήλθαν σε 381 εκατ. ευρώ. Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, κ. Απ. Ταμβακάκης, σε δήλωσή του τόνισε ότι επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις η ορθότητα της πρότασης του ομίλου ETE για την ανασυγκρότηση και ενίσχυση του ελληνικού πιστωτικού συστήματος μέσα από τη συνένωση δυνάμεων. «Όπως μέχρι σήμερα, έτσι και τώρα, η ΕΤΕ σχεδιάζει να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ελληνικού πιστωτικού συστήματος και την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Ώστε η τράπεζα να είναι δυνατή και να έχει δυναμική παρουσία την ώρα της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας», επισήμανε ο κ. Ταμβακάκης.

«Ώρα που δεν θα μακρύνει αν όλοι, με ευθύνη, σε πνεύμα εθνικής συνεννόησης και αλληλεγγύης, κάνουμε αυτό που πρέπει», πρόσθεσε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Ρευστότητα
Το ίδιο διάστημα, βελτιώθηκε η ποιότητα των συνθηκών ρευστότητας του ομίλου ΕΤΕ και η κεφαλαιακή του βάση, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε η προ προβλέψεων κερδοφορία και συνεχίστηκε η ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων σε χώρες όπου η οικονομική συγκυρία βελτιώνεται ή έχει ήδη βελτιωθεί σημαντικά.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ανήλθε στο 3,7% και την ίδια ώρα τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 1% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και -9% σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2010. Τα δάνεια προς καταθέσεις του ομίλου ανήλθαν σε 102% και ειδικά στην Ελλάδα 92%. Παράλληλα, η εξάρτηση από την ΕΚΤ μειώθηκε κατά 3,2 δισ. ευρώ από την αρχή του χρόνου.

Ο δείκτης των βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I) διαμορφώθηκε στο 12,9% και ο δείκτης των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) διαμορφώθηκε στο 11,8%. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της ΕΤΕ για την εγχώρια αγορά, τα οργανικά αποτελέσματα ανήλθαν σε 348 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα τραπεζικά έσοδα έφτασαν τα 728 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 8%. Οι προβλέψεις ανήλθαν σε 307 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 41% έναντι του α' τριμήνου του 2010.

imerisia.gr