Συνολικά 11.247 επιχειρήσεις ελέχθησαν από τις Δ.Ο.Υ. σε διάστημα 5 εβδομάδων, και από τα συνεργεία ελέγχων διαπιστώθηκαν σε 1.562 από αυτές, συνολικά 3.652 παραβάσεις. Η παραβατικότητα εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στη μη έκδοση στοιχείων.

Κατά το διάστημα από 7/7/14 έως 10/8/14 πραγματοποιήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία συνολικά 15.136 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, ενώ αναμένεται να συνεχιστούν και να εντατικοποιηθούν περαιτέρω το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σε τουριστικές περιοχές της χώρας έλαβαν χώρα 7.045 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, με τις επιχειρήσεις που υπέπεσαν σε παράβαση να φτάνουν τις 1.119.

Σε 6.970 περιπτώσεις (ποσοστό 62% επί του συνόλου) ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εστίαση και τη διασκέδαση.

Υψηλή παραβατικότητα εμφάνισαν 434 επιχειρήσεις -πέραν των χώρων εστίασης/ διασκέδασης- που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό (ξενοδοχεία, εκμ. παραλιών, ενοικ. σκαφών, τουριστικά είδη, κ.α.), ενώ αρκετά χαμηλότερη ήταν η παραβατικότητα στις υπόλοιπες 3.843 επιχειρήσεις. Η μέση ποσοστιαία παραβατικότητα στην επικράτεια τις 5 αυτές εβδομάδες ήταν 13,89%.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο διάστημα αυτό απασχολήθηκαν κάθε εβδομάδα στα συνεργεία ελέγχου 374 υπάλληλοι Δ.Ο.Υ. κατά μέσο όρο, ενώ σε 1.796 περιπτώσεις ο έλεγχος των συνεργείων των Δ.Ο.Υ. πραγματοποιήθηκε κατά τις νυκτερινές ώρες (22:00 έως 06:00 της επόμενης).