Παγώνουν για το σχολικό έτος 2011-2012 τα ετήσια δίδακτρα στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται καμία αύξηση για το σχολικό έτος 2011-2012, στα ετήσια δίδακτρα, των νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων ιδιωτικής εκπαίδευσης, σε σχέση με τα αντίστοιχα δίδακτρα του προηγούμενου σχολικού έτους.

Στην ίδια τροπολογία, για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι, η επιτόπια καταστροφή των προϊόντων του υπαίθριου εμπορίου που κατάσχονται από τον ελεγκτικό μηχανισμό θα γίνεται με τη ρίψη τους εντός απορριμματοφόρου ή με την καταστροφή της οικονομικής τους αξίας με ανεξίτηλο σπρέι.

Ταυτόχρονα, ενισχύονται οι ελεγκτικές αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας και των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου ενώ τους παρέχει τη δυνατότητα συνδρομής και της ΕΛΑΣ.

Δίνεται επίσης παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 για μετεγκατάσταση μεταποιητικών επιχειρήσεων.