Ο νομός Χανίων βρίσκεται στο βαθμό 4 δηλαδή στην πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας.

Οι υπόλοιποι τρεις νομοί βρίσκονται στην κατηγορία 3 του υψηλού κινδύνου.

Προσοχή λοιπόν σήμερα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να πάρει καταστροφικές διαστάσεις.