Χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας για τα Κέντρα Ημέρας της Μ.Κ.Ο. «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» για τα άτομα με ψυχικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση, στην Ιεράπετρα και τη Νεάπολη.

Σκοπός των παραπάνω Κέντρων είναι να προσφέρουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών του τα εφόδια της κατάκτησης της δεξιότητας, της αυτονομίας και της ταυτότητάς τους, διαμέσου μιας διαδικασίας αποκατάστασης, ώστε να μπορούν να εξασκούν τα δικαιώματά τους, ως πολίτες σε ατομικό εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο.

Για το κέντρο ημέρας στη Νεάπολη προβλέπεται:

 

Για το κέντρο ημέρα στην Ιεράπετρα: