Τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Σ. Χανίων.

Αναλυτικά η σχετική πρόσκληση:

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 1658/4-8-2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Χανίων και σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 και τον Κανονισμό Εφαρμογής Καταστατικού [Παράρτημα Α], του ισχύοντος Καταστατικού της Ενώσεως, 

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. Χανίων, στις 1-9-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Ε. Π. Σ. Χανίων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών
2. Εκλογή τριών [3] γραμματέων για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών μαζί με τον Πρόεδρο του Δ. Σ. της Ε. Π. Σ. Χανίων.
3. Έκθεση Διοικητικού απολογισμού
4. Έγκριση Διοικητικού απολογισμού
5. Έκθεση οικονομικού απολογισμού
6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
7. Έγκριση οικονομικού απολογισμού
8. Έγκριση προϋπολογισμού επόμενου έτους
9. Τροποποίηση καταστατικού 
10. Άλλα θέματα
Οι αντιπρόσωποι των σωματείων–μελών [τακτικός και αναπληρωματικός], νομιμοποιούνται, με την κατάθεση στη γραμματεία της Ενώσεως, αποσπάσματος πρακτικού συνεδριάσεως Δ.Σ., μέχρι και την Τετάρτη 27-8-2014 και ώρα 15.00. Όσα σωματεία δεν προσκομίσουν απόσπασμα πρακτικού εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της τακτικής Γ. Σ.
Των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος της Ε.Π.Σ. Χανίων.
Σε περίπτωση μη απαρτίας μελών, η Γ. Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη πρόσκληση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡ. ΑΚΑΣΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔ.