Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 21/8/2014, στις 11.00, στo νέο κτίριο, όπου στεγάζονται τα Τεχνικά Συνεργεία του Δήμου Χανίων, στην περιοχή της Πελεκαπίνας.

Το κτίριο, συνολικής κάλυψης περίπου 1.850 τ.μ, στεγάζει το Ξυλουργείο, το Σιδηρουργείο, το Μηχανουργείο, καθώς και τις αποθήκες υλικών των Τεχνικών Συνεργείων του Δήμου και βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο συνολικής επιφανείας 6.068,50 τ. μ.

Το τελικό κόστος κατασκευής του έργου ανήλθε σε 1.100.675,35 € (με Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Χανίων.