Απαντήθηκε η ερώτηση του βουλευτού Χανίων της Ν.Δ. προς τα Υπουργεία Υποδομών, Εμπορικής Ναυτιλίας και Ανάπτυξης σχετικά με τη χρηματοδότηση των λιμενικών έργων στα λιμάνια του νομού Χανίων από το νέο ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ. 2014-2020).

Από τις απαντήσεις των Υπουργών προκύπτει ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για το Σ.Ε.Σ., μόνο τα έργα που εντάσσονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα μπορούν να ενταχθούν σε τομεακά προγράμματα Υπουργείων – δηλαδή πρακτικά μόνο τα έργα του λιμανιού της Σούδας. 

Αυτό σημαίνει ότι τα αναγκαία και σχεδιαζόμενα έργα στα περιφερειακά λιμάνια των Χανίων με σημαντική επιβατική κίνηση (Χώρα Σφακίων, Αγ.Ρουμέλη, Παλιόχωρα, Καστέλι) μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης, στο οποίο θα πρέπει να γίνουν και οι αναγκαίες τροποποιήσεις από την Περιφέρεια. 

Σημειώνεται ότι διαφορετική περίπτωση αποτελούν τα έργα που αφορούν αλιευτικά καταφύγια, όπως αυτά του Κολυμβαρίου για το οποίο η διαδικασία έχει ήδη προχωρήσει , ή του Λουτρού και της Σούγιας τα οποία μπορούν μετά από την κατάλληλη προεργασία να χρηματοδοτηθούν από το Τομεακό Πρόγραμμα Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δείτε την απάντηση του Υπ.Ναυτιλίας εδώ

Δείτε την απάντηση του Υπ.Υποδομών εδώ

Δείτε την απάντηση του Υπ.Ανάπτυξης εδώ 

Η Ερώτηση του κ.Βολουδάκη ήταν η εξής:

Θέμα : Χρηματοδότηση Λιμενικών Υποδομών από το ΣΕΣ (2014-2020)

Οι λιμενικές υποδομές της χώρας, απαιτούν διαρκείς επενδύσεις για να μπορούν να επιτελούν τον κρίσιμο αναπτυξιακό τους ρόλο. Είναι προφανές ότι στις σημερινές συνθήκες, οι επενδύσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσω των κονδυλίων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως αυτά σχεδιάζονται στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020.

Καθώς οι οικονομικοί, τεχνικοί και νομικοί περιορισμοί του προγράμματος είναι πολλοί, θα πρέπει να γίνει σαφές ποια λιμενικά έργα εντάσσονται σε τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και ποια στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). 

Στην υπό διαβούλευση στρατηγική του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 δεν συμπεριλαμβάνονται δράσεις που αφορούν υποδομές Λιμένων. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Περιφέρειας, όπως αποτυπώνεται στο εν λόγω κείμενο, θα επιδιωχθεί η χρηματοδότησή τους από τομεακά προγράμματα. Θα πρέπει ως εκ τούτου να διευκρινισθεί ο σχεδιασμός των συναρμοδίων Υπουργείων για το ζήτημα.

Όσον αφορά το Νομό Χανίων, θα πρέπει να επισημανθούν ορισμένες ιδιαιτερότητες, που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν στο σχεδιασμό:

- Το γεγονός ότι το λιμάνι της Σούδας αποτελεί κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας των εθνικών και διεθνών συνδέσεων της Κρήτης, για το οποίο δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί τα έργα του εγκεκριμένου Προγραμματικού Σχεδίου (master plan), ενώ υπάρχουν ώριμες μελέτες προς ένταξη για κρίσιμα έργα όπως η επέκταση του προβλήτα «Αδρίας» για την κρουαζιέρα και η ολοκλήρωση των χερσαίων έργων του πολυχρηστικού τμήματος του λιμένα.

- Το γεγονός ότι τα λιμάνια του Λιβυκού Πελάγους και ιδιαίτερα αυτά της Χώρας Σφακίων και της Αγίας Ρουμέλης εξυπηρετούν την κίνηση του Φαραγγιού της Σαμαριάς (περίπου 140.000 επισκέπτες), και άρα διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στο τουριστικό προϊόν ολόκληρης της Κρήτης, και όχι μόνο της συγκεκριμένης περιοχής.

- Το γεγονός ότι από το λιμάνι Καβονησίου Κισσάμου διακινούνται προς τη Νήσο Γραμβούσα και το Μπάλο, οι οποίοι είναι από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της Κρήτης, αλλά και προς τα Κύθηρα-Πελοπόννησο περίπου 200.000 επιβάτες.

- Το γεγονός ότι από περιφερειακά λιμάνια των Χανίων εξυπηρετούνται επιδοτούμενες συνδέσεις άγονης γραμμής, όπως οι συνδέσεις Καβονησίου Κισσάμου – Κυθήρων - Πελοποννήσου, καθώς και οι γραμμές Παλαιόχωρας – Γαύδου, και Σφακίων – Γαύδου. 

Είναι σαφές ότι όλα τα ανωτέρω λιμάνια έχουν σημασία που ξεπερνά την τοπική και περιφερειακή διάσταση, και πρέπει να έχουν την ανάλογη αντιμετώπιση στην κατανομή των πόρων του ΣΕΣ 2014-2020, είτε μέσω τομεακών προγραμμάτων των Υπουργείων είτε μέσω του ΠΕΠ Κρήτης. 

Με αυτά τα δεδομένα, ερωτώνται οι Υπουργοί :

- Ποιος είναι ο σχεδιασμός των συναρμοδίων Υπουργείων σχετικά με την ένταξη στο ΣΕΣ και την ολοκλήρωση των έργων του Προγραμματικού Σχεδίου του λιμένα της Σούδας.
- Ποια λιμενικά έργα μπορούν να ενταχθούν στα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων και ποια στα ΠΕΠ, και στη βάση ποιων κριτηρίων γίνεται ο διαχωρισμός. 
- Ποιος είναι ο σχεδιασμός των συναρμοδίων Υπουργείων για τα λιμενικά έργα σε περιφερειακά λιμάνια που όπως περιγράφηκε ανωτέρω έχουν αυξημένη σημασία και επιβατική κίνηση, όπως αυτά των λιμανιών της Χώρας Σφακίων, της Αγ. Ρουμέλης, του Καβονησίου και της Παλαιόχωρας.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανούσος Γ. Βολουδάκης