Πόρισμα για την αναγνώριση των «κινδύνων» που επηρεάζουν τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης θα καταθέσει ειδική ομάδα εργασίας στη γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου.

Η σχετική έκθεση για την καταγραφή των λειτουργιών και διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης, αλλά και τη μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση των κινδύνων σε αυτή, αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση ήδη από το 2012 και για το λόγο αυτό είχε συσταθεί η προαναφερόμενη ομάδα εργασίας ήδη από το Φεβρουάριο του 2013.

Καθώς για περισσότερους από 14 μήνες η 21μελής ομάδα εργασίας δεν είχε ολοκληρώσει το έργο της η κ. Σαββαΐδου προχώρησε σε αλλαγές στη σύνθεση της προσθέτοντας μέλη ώστε να επιταχύνει την κατάρτιση του πορίσματος το οποίο ουσιαστικά θα επισημάνει τους χώρους που η φορολογική διοίκηση είναι πιο εκτεθειμένη σε ενδεχόμενη υπηρεσιακή αυθαιρεσία, αλλά και διαφθορά.

Υπενθυμίζεται πως έργο της ομάδας εργασίας είναι η καταγραφή των ρυθμιστικών, επιχειρησιακών και διοικητικών λειτουργιών και διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης, η αναγνώριση των κινδύνων που ενέχονται στις λειτουργίες και διαδικασίες αυτές, η αξιολόγηση των κινδύνων με βάση, αφενός την πιθανότητα εμφάνισής τους και αφετέρου την σοβαρότητα των συνεπειών τους, αλλά και η καταγραφή των δικλείδων ασφαλείας, που έχουν θεσπιστεί για την προστασία από τους κινδύνους που αναγνωρίστηκαν.

Τόσο η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου όσο και η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δίνουν μεγάλο βάρος στην καταπολέμηση της διαφθοράς εντός της φορολογικής διοίκησης, αλλά και στον περιορισμό κρουσμάτων αυθαιρεσίας στελεχών της διοίκησης που αξιοποιώντας κενά ή ελλείψεις στην εποπτεία των διευθύνσεων τους, αλλά και νομοθετικά κενά προχωρούν σε παντός τύπου «εξυπηρετήσεις».

Στη βάση αυτή η κ. Σαββαΐδου φέρεται να δίνει ειδικό βάρος στο έργο των υπηρεσιών Εσωτερικών Υποθέσεων και Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Σημειώνεται πως για το 2014 στόχος είναι η διενέργεια 125 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης προϊσταμένων διευθύνσεων/ τμημάτων της φορολογικής διοίκησης και η διεξαγωγή 150 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2014. Ωστόσο στο πρώτο εξάμηνο 2016 οι ρυθμοί των ελέγχων υστέρησαν έναντι του προγραμματισμού.

Θανάσης Κουκάκης/in.gr