Σημαντικά έργα οδοποιΐας με ασφαλτοστρώσεις δρόμων ξεκινούν άμεσα στο Δήμο Ηρακλέιου. 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης υπέγραψε την Σύμβαση με τον Ανάδοχο που αναδείχτηκε από Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό του έργου : 

"ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ", προϋπολογισμού 1.500.000,00€ με έκπτωση 56,06%.

Τα έργα αυτά δήλωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ.Γιάννης Κουράκης ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα και θα υλοποιηθούν σε δρόμους, διαφόρων περιοχών του Ηρακλείου αλλά και των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου με βάση την καταγραφή από τις υπηρεσίες του Δήμου των αναγκών των πολιτών.