Η "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ", στο πλαίσιο των ενεργειών δικτύωσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δρόμοι Απασχόλησης και Ανάπτυξης», διοργανώνει τεχνική σύσκεψη με θέμα «Εναλλακτικός τουρισμός, προτάσεις και προοπτικές για την απασχόληση και την ανάσχεση της ανεργίας», την Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014 και ώρα 10:00 πμ στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα Καρούζου.