Διορία έως τις αρχές Δεκέμβρη έχουν οι ομογενείς της Αυστραλίας για να δηλώσουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία από την πατρίδα για να γλιτώσουν πρόστιμα και να μην θεωρηθούν φοροφυγάδες, με την Εφορία της Αυστραλίας να ετοιμάζει «σαφάρι» ελέγχων.

Σύμφωνα με την ομογενειακή εφημερίδα «Νέος Κόσμος», οι Έλληνες της Αυστραλίας θα πρέπει να σπεύσουν στις τοπικές φορολογικές αρχές και να δηλώσουν περιουσίες και εισοδήματα που έχουν στην Ελλάδα.

Πολλοί ομογενείς διατηρούν ακόμη δεσμούς με την Ευρώπη όχι μόνο από οικογενειακής, αλλά και από οικονομικής πλευράς, ενώ οι σχέσεις αυτές φαίνεται να κρατούν γενιές και γενιές, συμπεριλαμβάνοντας, ταυτόχρονα, πολύπλοκους οικονομικούς διακανονισμούς.

Σε πολλές περιπτώσεις, αποφασίζουν να αφήσουν πίσω τους περιουσιακά στοιχεία όταν μεταναστεύουν στην Αυστραλία, ίσως επειδή ταξιδεύουν συχνά στην πατρίδα ή πιστεύουν ότι υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής τους στην πατρική γη κάποια ημέρα, μόνιμα.

Δεν είναι λίγες, πάντως, οι οικογένειες που δεν αντιλήφθηκαν ούτε κατανόησαν ότι θα πρέπει να καταβάλουν φόρο στην Αυστραλία για το εισόδημα το οποίο προέρχεται από τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.

Η Φορολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας (Australian Taxation Office – ATO) εντείνει τις δραστηριότητες οικονομικού ελέγχου. Εξετάζει τα στοιχεία Αυστραλών με εξωχώριες επενδύσεις και τραπεζικούς λογαριασμούς. Ελέγχει, επίσης, τις πληροφορίες Αυστραλιανών και ξένων τραπεζών σχετικά με τις ροές κεφαλαίων, τα εισοδήματα από κεφαλαιουχικές υπηρεσίες και τα υπόλοιπα λογαριασμών, ενώ παράλληλα συλλέγει πληροφορίες πληροφοριοδοτών για εξωχώριους λογαριασμούς, όπως και εμβάσματα από και προς εξωχώριους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Έχει ήδη ζητηθεί από τις Ελβετικές Τράπεζες να αποκαλύψουν πληροφορίες πελατών τους στις αρχές των ΗΠΑ και, σύμφωνα με τους νέους κανόνες, ενδέχεται να υποχρεωθούν σύντομα στην αποκάλυψη πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση η ΑΤΟ θα χρησιμοποιηθούν για τη δίωξη φορολογουμένων οι οποίοι απέφυγαν να δηλώσουν εισόδημα το οποίο προέρχεται από την αλλοδαπή. Κατά την άποψη της ΑΤΟ, είναι απλά θέμα χρόνου πριν ανακαλύψουν τα μη δηλωθέντα εξωχώρια εισοδήματα.

Η ATO ανακοίνωσε νέο σχέδιο το οποίο θα δίνει στους Αυστραλούς φορολογούμενους την ευκαιρία να αποκαλύψουν εθελοντικά τυχόν μη δηλωθέν εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή, πριν αυτά ταυτοποιηθούν από τις δραστηριότητες της ATO.

Η συγκεκριμένη αμνηστία προσφέρει σημαντικές μειώσεις προστίμων και άλλες γενναιόδωρες ειδικές εκπτώσεις με σκοπό την ενθάρρυνση της αποκάλυψης του μη δηλωθέντος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένου εισοδήματος προερχόμενου από περιουσιακά στοιχεία και δομές που καθιερώθηκαν από προηγούμενες γενιές. Η προθεσμία της αποκάλυψης στοιχείων είναι η 9η Δεκεμβρίου 2014.

greekreporter.gr