Αύριο Τρίτη 26 Αυγούστου συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας,της Περιφέρειας Κρήτης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

1. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Η.Π. 37111/2003), για τα παρακάτω έργα:

1.1 «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος 938 KW» από την εταιρία «ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στη θέση «Τροχαλιάδες» Δ.Δ. Πόμπιας Δήμου Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1208/30-5-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.2 Τουριστικό συγκρότημα με την επωνυμία «Porto Elounda de Luxe Resort» κατηγορίας 5*, στη θέση «Πηγαδάκια», Δήμου Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου, φερόμενης ιδιοκτησίας εταιρείας «ΕΛΟΥΝΤΑ Α.Ε.». σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 29167/848/12-6-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.

1.3 Κατασκευή νέας μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από Βιομάζα ισχύος 999,80 KWe, ιδιοκτησίας «ENTEC Βιομάζα Χάρακα Ι.Κ.Ε.», στη θέση «Σφακιανάκη Μύλος», Δ.Δ. Χάρακα, Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων Π.Ε. Ηρακλείου σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2456/4-6-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.4 Κατασκευή νέας μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από Βιομάζα ισχύος 999,80 KWe, ιδιοκτησίας «Extra Biomass Single Member Private Company», στη θέση «Φουντάνα», Δ.Δ. Λουρών, Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2458/15-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ημερομηνία πρωτοκόλλησης στη Γραμματεία Συλλογικών Οργάνων 22-7-2014)

1.5 Κατασκευή νέας μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από Βιομάζα ισχύος 499,90 KWe, ιδιοκτησίας «ENTEC Βιομάζα Ασημίου Ι.Κ.Ε.», στη θέση «Μπαμπαλιανά», Δ.Δ. Αποϊνίου, Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου. σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2457/15-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης .

1.6 Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα ισχύος 999,80 KW στη θέση «Ρουβάδες» Δ.Δ. Πραιτωρίων Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων Π.Ε. Ηρακλείου, από την εταιρία «Γ. Χαρδαλιάς – Σ. Ντουρουντάκης & ΣΙΑ Ο.Ε» σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2103/15-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης .

1.7 Εγκατάσταση νέου παραδοσιακού τυροκομείου, ιδιοκτησίας Νεκτάριου Κατάκη, σε θέση εκτός σχεδίου πόλης Κοινότητας Καντάνου, Δ.Ε. Καντάνου, Δήμου Καντάνου – Σελίνου, Π.Ε. Χανίων σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2434/15-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.8 Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα ισχύος 999,80 KW στη θέση «Κοπανάδες» Δ.Δ. Πέρι Δήμου Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου, από την εταιρία «ENTEC BIOMASS ENERGY FIVE PRIVATE σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2102/15-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης .

1.9 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση (τροποποίηση Περιβαλλοντικών Όρων) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας «558 ΜΥΡΤΟΣ», ιδιοκτησίας «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» στη θέση «Κάραβος», πλησίον Κοινότητας Ρίζας, Δήμου Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2423/21-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.10 Οριοθέτηση – Διευθέτηση τμήματος χειμάρρου Πατέλη από γέφυρα Πισκοκέφαλου έως Μαρωνία» Δήμου Σητείας, Νομού Λασιθίου σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1942/18-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.11 Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής μέσω βιοαερίου ισχύος 499 KW», στη θέση <Παλιομάντρες> Δ.Δ. Βώρρων Δήμου Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου, από την εταιρία με την επωνυμία «WIND AND GAS ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2517/1-8-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.12 Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής μέσω βιοαερίου ισχύος 499 KW», στη θέση <Κάτω Κέντα> Δ.Δ. Γκαγκάλων, Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου, από την εταιρία με την επωνυμία «WIND AND SUN ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2554/1-8-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.13 Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω βιοαερίου ισχύος 499 KW», στη θέση <Μεγάλο Όλισμα> Δ.Δ. Καλυβίων, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, από την εταιρία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.» σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2414/31-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.14 Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω βιοαερίου ισχύος 999 KW», στη θέση <Αμμουδάρες> Δ.Δ. Καλυβίων, Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, από την εταιρία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε. σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2103/15-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

1.15 Υφιστάμενο τουριστικό συγκρότημα κλασσικού τύπου Α τάξης, κατηγορίας 5*, συνολικής δυναμικότητας 842 κλινών, με την ονομασία «FODELE BEACH» στη θέση «Καραβοστάσι», Όρμος Φόδελε στο Δήμο Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου, ιδιοκτησίας εταιρείας «Α.Ε. ΣΤΥΛ. ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ Τ.Ξ.Ε.» σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 38468/1185/06-08-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.

1.16 Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω βιοαερίου ισχύος 499 KW στη θέση «Νταουσο Γκέλα» Δήμου Σητείας ΠΕ Λασιθίου από την εταιρία ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – Ε.Ε σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1882/24-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:

2.1 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) Α.Ε. και του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βαρυπέτρου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Μ10 ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΕΒ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ», σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 104081/20-08-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

2.2 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης, με αντικείμενο τη μεταφορά τεχνογνωσίας για το νέο σύστημα ΠΑΠΥΡΟΣ – Δίκτυα πληροφορικής, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

2.3 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης και του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Έρευνα και καταγραφή μεθόδων για την μείωση του κόστους ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης, (ειδική μελέτη)», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

2.4 Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης και του Δικτύου Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤ.Α. Κρήτης», για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών φορέων – συλλόγων – σωματείων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης», σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 104545/21-08-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.