Από το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνεται η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος «Κατασκηνώσεις - Λουτροθεραπεία – Πηλοθεραπεία για ηλικιωμένα και ενήλικα άτομα με αναπηρίες» έτους 2014. Προορισμός φιλοξενίας είναι ο Ξενώνας Κολυμβαρίου στα Χανιά και η χρονική περίοδος είναι από τις 06/09/2014 έως τις 13/09/2014.

Οι ωφελούμενοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα δωρεάν και δεν προβλέπεται καμία οικονομική τους επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο τηλέφωνο 28910 22922 ή στα ΚΑΠΗ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στα τηλέφωνα 2891032759 (Καστέλλι) και 2891029993 (Αρκαλοχώρι).

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι δικαιούχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσουν στα Κ.Α.Π.Η. Δ.Δ. Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και στο Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
2. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους.
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
4. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ.
5. Φωτοαντίγραφο απόφασης πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία 67%
και άνω.
6. Βεβαίωση θεράποντος ιατρού, (ασφαλιστικού φορέα ή ιδιώτη), στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η κατάσταση υγείας του αιτούντος επιτρέπει τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα λουτροθεραπείας ή πηλοθεραπείας .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 03/09/2014 .