Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου ενόψει της οινοποιητικής περιόδου 2014 ενημερώνει τους παραγωγούς μέλη της, ότι για την παραλαβή όλων των ποικιλιών οινοσταφύλων απαιτείται:

• Οι αμπελουργοί που προσκομίζουν στο Οινοποιείο οινοστάφυλα, να φέρουν μαζί τους υποχρεωτικά την επικαιροποιημένη άδεια αμπελοκαλλιέργειας η οποία πρέπει να αναφέρει όλα τα αλφαριθμητικά στοιχεία του παραγωγού και τα χαρτογραφικά στοιχεία των αμπελοτεμαχίων που ο παραγωγός θα παραδώσει οινοστάφυλα.

• Η συγκομιδή των οινοσταφύλων πρέπει να γίνεται την ημέρα της παραλαβής.

• Η παραλαβή των οινοσταφύλων θα γίνεται εντός πλαστικών κιβωτίων (κλούβες) μετά από ποιοτική κατάταξη του υπεύθυνου γεωπόνου της Οργάνωσης στο χώρο του Οινοποιείου.

Επίσης οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά τη φετινή περίοδο απαιτείται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης συγκομιδής οινοσταφύλων. Για τον λόγο αυτό η Οργάνωσή μας προτίθεται να εξυπηρετήσει δωρεάν τους παραγωγούς και έχει συστήσει ειδικό γραφείο, το οποίο θα καταρτίσει με την παρουσία του παραγωγού την παραπάνω δήλωση αφού πρώτα οι παραγωγοί θα παρέξουν σχετική εξουσιοδότηση για τη λήψη κωδικού και e-mail.

Τέλος με νεότερη ανακοίνωσή μας θα δημοσιοποιηθούν οι τιμές των οινοσταφύλων ανά κιλό και ποικιλία.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:2810-378125, 2810378-130, 2810-378000.