Το Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει ότι το 4Ο Παγκόσμιο Επιστημονικό Συνέδριο “Hazardous and Industrial Waste Management” θα διεξαχθεί από 2 έως 5 Σεπτεμβρίου 2014 στον συνεδριακό χώρο του AVRA Hotel στο Kολυμπάρι Χανίων.

Το εν λόγω Συνέδριο διοργανώνεται ανά δύο έτη και επικεντρώνεται στο φλέγον και πάντα επίκαιρο θέμα της διαχείρισης των επικίνδυνων και βιομηχανικών αποβλήτων. Απώτερος σκοπός του Συνεδρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης παγκοσμίως, αλλά και η απόκτηση εμπειρίας και γνώσεων από ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού, οι οποίες πρωτοστατούν στον συγκεκριμένο τομέα.

Το Συνέδριο θα επικεντρωθεί σε ήδη εφαρμοζόμενες καινοτόμες ιδέες διαχείρισης επικίνδυνων και βιομηχανικών αποβλήτων (περιλαμβανομένων οργανικών ουσιών, μη αλογονωμένων και αλογονωμένων διαλυτών, υδρογονανθράκων, φυτοφαρμάκων, χημικών και βιολογικών όπλων, εκρηκτικών, πολυχλωριωμένων διφαινυλίων, διοξινών και φουρανίων, βαρέων μετάλλων, αμιαντούχων υλικών, ραδιενεργών αποβλήτων, μολυσματικών νοσοκομειακών αποβλήτων , κ.α). Στόχος είναι η παρουσίαση νέων τεχνολογιών, η περιγραφή των πλέον πρόσφατων επιστημονικών επιτευγμάτων, καθώς και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών.

Η διαχείριση των τοξικών αποβλήτων δεν αποτελεί μόνο τεχνικό πρόβλημα αλλά και κοινωνικό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το κοινό θα πρέπει να συμμετέχει πιο ενεργά στην ανάληψη των αποφάσεων σχετικών με τους πιθανούς κινδύνους της εν γένει βιομηχανικής δραστηριότητας. Αυτό προϋποθέτει ουδέτερη και επιστημονικά σωστή ενημέρωση του κοινού από την αρχή της εφαρμογής του όποιου προγράμματος.

Ένα πρόσφατο παράδειγμα ανεπαρκούς συμμετοχής του κοινού είναι το σενάριο του OPCW/UNO (Οργανισμού Απαγόρευσης Χημικών Όπλων/Ηνωμένα Έθνη) για την καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας στην Μεσόγειο Θάλασσα, το οποίο δημιούργησε έντονη διαμαρτυρία στις Μεσογειακές Χώρες. Αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι η διαχείριση των Βιομηχανικών Αποβλήτων είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα χωρίς κοινά αποδεκτές λύσεις.

Το θέμα της καταστροφής του Χημικού Οπλοστασίου της Συρίας στη Μεσόγειο όσο επίσης και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των πολεμικών δραστηριοτήτων θα αποτελέσουν ένα από τα βασικά θέματα του Συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο site του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.hwm-conferences.tuc.gr, όπου είναι αναρτημένο και το τελικό πρόγραμμα.
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Αγγλική. Παρόλα αυτά, υπάρχουν προγραμματισμένες ομιλίες και συζητήσεις εξ ολοκλήρου στα Ελληνικά, οι οποίες θα αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης και επεξεργασίας των επικίνδυνων αποβλήτων στον Ελλαδικό χώρο και πιο συγκεκριμένα σε :

Ι. Ιατρικά απόβλητα νοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών μονάδων
ΙΙ. Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στην διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Στις εν λόγω συζητήσεις θα συμμετέχει η Ομάδα των Επιθεωρήτων Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος καθώς και άλλων Ελληνικών Υπουργείων, οι οποίοι εμπλέκονται σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων και βιομηχανικών αποβλήτων, εκπρόσωποι αντίστοιχων υπουργείων του εξωτερικού, εκπρόσωποι εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα και ειδήμονες από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

Στόχος του Συνεδρίου αποτελεί επίσης η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή εκπροσώπων σημαντικών και σχετικών με την διαχείριση του περιβάλλοντος φορέων του Ελληνικού κράτους, τόσο των κεντρικών όσο και των τοπικών. Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο, η συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων στο εν λόγω Συνέδριο είναι δωρεάν.

Η συγκέντρωση ειδικών εμπειρογνωμόνων, αλλά και επιστημόνων, από ολόκληρο τον κόσμο στα Χανιά, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία απόκτησης γνώσης και αναγνώρισης για τη χώρα μας.