Εκτός παραμένουν προς το παρόν μη ηλεκτροδοτούμενα και ανοίκιαστα. Πτώση σε πάνω από 400 περιοχές της χώρας. Εκτός ΕΝΦΙΑ για ένα χρόνο η Κεφαλονιά και άλλες σεισμοπαθείς περιοχές. Πιο Light ο φόρος στους 4.000 οικισμούς. Δεν γλιτώνουν τα ξενοίκιαστα τουλάχιστον για φέτος.

Ο Γκ. Χαρδούβελλης ενημέρωσε τον Αντ. Σαμαρά και τον Ευ. Βενιζέλο για τις τελικές αποφάσεις στις οποίες κατέληξε το ΥΠΟΙΚ για τον ΕΝΦΙΑ και οι οποίες είναι οι εξής:

Η πρώτη παρέμβαση αφορά την αλλαγή των τιμών προσδιορισμού της αξίας των οικοπέδων στις περιοχές εντός σχεδίου και εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού ακινήτων, σε πάνω από 400 περιοχές στη χώρα. Σε όλες αυτές τις περιοχές το πρόβλημα διορθώνεται πλήρως και θα ισχύσουν οι περσινές τιμές προσδιορισμού της αξίας γης εκτός από εκείνες όπου ο φετινός προσδιορισμός ήταν μικρότερος.

Θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση ώστε να απλουστευθούν οι διαδικασίες για να λάβουν τις εκπτώσεις για τις απαλλαγές φόρου όσοι τις δικαιούνται. Κυριότερες τέτοιες αλλαγές αφορούν την κατάργηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στις περιπτώσεις αναπηρίας 80% δεν θα χρειάζονται νέα πιστοποιητικά, θα αρκεί όσοι τις δικαιούνται να αποστέλλουν αυτά που ήδη υπάρχουν ηλεκτρονικά στις φορολογικές αρχές.

Θα απλουστευτούν οι διαδικασίες για τις εκπτώσεις φόρου στα διατηρητέα κτίσματα και οι απαλλαγές φόρου από τα δεσμευμένα. Στόχος είναι όσοι δικαιούνται αυτές τις μειώσεις και τις απαλλαγές να μπορέσουν να τις πάρουν χωρίς ταλαιπωρία και χωρίς καταστρατηγήσεις της νομοθεσίας.

Θα υπάρξουν και κάποιες ακόμη άμεσες διορθώσεις όπως η απαλλαγή ολόκληρης της Κεφαλονιάς από τον ΕΝΙΦΑ για ένα χρόνο και απαλλαγή μεμονωμένων ακίνητων περιουσιών που έχουν αχρηστευθεί σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, επίσης λόγω σεισμών.

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις θα κατατεθούν αύριο στη Βουλή για να ψηφιστούν στις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, στην απόφαση δεν υπάρχει καμία αναφορά για το τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ στα μη ηλεκτροδοτούμενα καθώς και στα ανοίκιαστα ακίνητα. Τις προηγούμενες ημέρες κύκλοι της κυβέρνησης άφηναν να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν εκπτώσεις για αυτές τις δύο κατηγορίες ακινήτων. Ωστόσο από το πρωί σήμερα, υπήρξαν άλλες διαρροές σύμφωνα με τις οποίες τεχνικά δεν είναι δυνατές αυτές οι εξαιρέσεις, τουλάχιστον αυτή τη χρονική στιγμή.

Στην απόφαση υπάρχει η γενική δέσμευση ότι θα βοηθηθούν οι φορολογούμενοι να κάνουν τις διορθώσεις για τα ημιτελή και για τον επιμερισμό της επιβάρυνσης μεταξύ ψιλής κυριότητας και επικαρπίας. Το σύστημα θα ανοίξει ξανά μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, ώστε οι υπόχρεοι να μπορέσουν να κάνουν τις τροποποιητικές δηλώσεις εγκαίρως και να καταβάλλουν την πρώτη δόση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου

Όπως αναμενόταν οι δόσεις αποπληρωμής του ΕΝΦΙΑ θα είναι έξι αντί για πέντε.

capital.gr