Οι περιοχές του νομού Ηρακλείου στις οποίες επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων καθορίστηκαν με απόφαση την οποία έλαβε σήμερα η Γενική Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου.

Με την ίδια απόφαση τίθενται συγκεκριμένοι όροι και προυποθέσεις.

Αναλυτικότερα στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

"Α. Επιτρέπουμε καθ' όλο τον χρόνο την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων στις περιοχές που περιγράφονται παρακάτω με τους ακόλουθους όρους:

• Τους προς εκγύμναση σκύλους θα συνοδεύουν οι ίδιοι οι κάτοχοι τους κυνηγοί ή κυναγωγοί, χωρίς κυνηγετικό όπλο. 
• Η εκπαίδευση μπορεί να γίνεται καθημερινά από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση του. 
• Από τις περιοχές εκγύμνασης εξαιρούνται οι εκτάσεις που περιλαμβάνουν φυτείες οπωροφόρων δένδρων, ελαιώνες, αμπέλια, περιβόλια, καλλιεργούμενους αγρούς κλπ. Καθώς 
και χώροι σταβλικών εγκαταστάσεων που τυχόν βρίσκονται εντός των καθορισμένων με την παρούσα χώρων εκγύμνασης σκύλων. 

Ειδικότερα οι προς εκγύμναση χώροι είναι οι παρακάτω:

Α1. Περιοχή Φόδελε, Αχλάδα
Αρχίζει από το σημείου της εθνικής οδού Ηρακλείου -Χανίων, με κατεύθυνση προς τα Χανιά, στο ύψος της εξόδου προς Αγία Πελαγία. Με κατεύθυνση προς Αγία Πελαγία, στην πρώτη διασταύρωση ακολουθεί χωματόδρομο, με κατεύθυνση ανατολική μέχρι να φτάσει στο ύψος της θάλασσας. Ακολουθεί την ακτή σε απόσταση 300 μέτρων από αυτή, και περικλείει το ύψωμα «Μπομπιάς», ακολουθώντας την ακτή, συναντάει μία εκκλησία, στο ύψος της οποίας με κατεύθυνση νότια, ακολουθεί χωματόδρομο μέχρι να καταλήξει ξανά στην εθνική οδό, που αποτελεί και το νότιο όριο της έκτασης και να καταλήξει στο αρχικό σημείο εκκίνησης. 

Α2. Περιοχή Αχλάδα, Ροδιά, Παλαίκαστρο
Αρχίζει από το ύψος της εθνικής οδού Ηρακλείου Χανίων, βόρεια της Παντάνασσας, δυτικά ακολουθεί άσφαλτο με κατεύθυνση προς το χωριό Ροδιά, μέχρι να συναντήσει τον κεντρικό δρόμο προς το χωριό Ροδιά, τον οποίο και ακολουθεί ανατολικά του ορίου του οκισμού. Στη συνέχεια ακολουθεί το δρόμο Ροδιά Αχλάδα, όπου στην διασταύρωση για Αχλάδα κατευθύνεται βόρειο-ανατολικά, μέχρι να συναντήσει την εθνική οδό Ηρακλείου – Χανίων, στο ύψος της διασταύρωσης για την Αγία Πελαγία, που αποτελεί και το βόρειο και στη συνέχεια ανατολικό της όριο, μέχρι να συναντήσει το σημείο εκκίνησης. 

Α3. Γάλιπε, Γαλίφα, Χαρασό, Βορός
Αρχίζει από τα όρια του χωριού Γάλιπε, με κατεύθυνση βόρεια και ανατολική προς το χωριό Βόρος (Βορίτσι). Στη συνέχεια ακολουθεί τον κεντρικό δρόμο με κατεύθυνση το χωριό Χαρασό, όπου με κατεύθυνση δυτική ακολουθεί δρόμο βόρεια του χωριού Γαλίφα, μέχρι να συναντήσει τον κεντρικό δρόμο προς Γάλιπε, που είναι και το σημείο εκκίνησης.

Α4. Φιλίπποι, Καστελιανά, Αχεντριάς
Αρχίζει νότια του χωριού Φιλίπποι, όπου συναντάει ανατολικά του χωριού χωματόδρομο με κατεύθυνση το χωριό Άνω Καστελιανά, νοτίως του οποίου διέρχεται, μέχρι να συναντήσει τα Κάτω Καστελιανά, βορείως των οποίων διέρχεται. Στη συνέχεια με κατεύθυνση νότια ακολουθεί άσφαλτο, προς την εκκλησία Άγιος Γεώργιος, και περίπου στο ύψος της περιοχής «Σερβογιάννη» ακολουθεί δυτικά μικρό ρέμα και κατεύθυνσηβόρειο-δυτική μέχρι να συναντήσει χωματόδρομο, τον οποιο ακολουθεί με κατεύθυνση βόρεια-βορειοανατολική μέχρι το σημείο εκκίνησης, νότια του χωριού Φιλίπποι. 

Α5. Κλήμα, Μαγαρικάρι
Αρχίζει από το χωριό Κλήμα, με κατεύθυνση δυτική όπου συναντά τα όρια του νομού Ηρακλείου Ρεθύμνου, που αποτελούν και το βορειοδυτικό όριο της έκτασης, στη θέση «Βιτσιλιές Κορυφή». Στη συνέχεια ακολουθεί το όριο των νομών Ηρακλείου – Ρεθύμνου, και με κατεύθηνση νότια συναντά τον κεντρικό δρόμο, δυτικά της θέσης «Σμαΐλη Πόρος». Με κατεύθυνση δυτική – νότια, ακολυθεί χωματόδρομο ενώ στη συνέχεια και με κατεύθυνση δυτική-βόρεια συναντά το σημείο εκκίνησης στο χωριό Κλήμα. 

Β. Γενικοί περιορισμοί

• Απαγορεύεται κάθε κυκλοφορία των κυνηγετικών σκύλων κατά την νύκτα στην ύπαιθρο είτε ελεύθερα είτε υπό επιτήρηση. 
• Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των ορίων που ορίζονται με την παρούσα ή έχουν καθοριστεί με προηγούμενες αποφάσεις μας. 
• Οι κυνηγετικοί σύλλογοι υποχρεούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους και να τοποθετήσουν πινακίδες στις περιοχές εκγύμνασης με δικά τους έξοδα. 

• Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την κοινοποίηση της επ' αόριστο μέχρι την έκδοση νεωτέρας που θα την τροποποιεί ή θα την καταργεί. 
• Η παρούσα απόφαση επέχει θέση Ρυθμιστικής Διάταξης Θήρας και οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 § 18 Ν.Δ. 86/69 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 Ν.Δ. 996/1971, άρθρο 12 Ν. 177/1975 και την § 8 του άρθρου 48 Ν. 4280/2014. 
• Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της δασικής υπηρεσίας, της ΕΛ.ΑΣ. στους θηροφύλακες καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη."

Flashnews.gr