Ξεκινά το έργο Βελτίωση Συντήρηση δημοτικής οδού από τον οικισμό Καλαμίου έως τον οικισμό Ψαρής Φοράδας με προϋπολογισμό 140.000,00 €, τη σύμβαση υλοποίησης του οποίου υπέγραψε ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης με την εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας .

Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν ο Αντιδήμαρχος Μανόλης Αγαπουλάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μηνάς Σταυρακάκης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καλαμίου Μανόλης Χρηστάκης , και ο επιβλέπων μηχανικός Γιώργος Παπαμαστοράκης.

Με το συγκεκριμένο έργο θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Καθαρισμός και τσιμεντόστρωση τάφρου τριγωνικής διατομής, κατασκευή τεχνικών με τσιμεντοσωλήνες Φ800 τριών διαβάσεων, και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

Ο Δήμαρχος Βιάννου σε δήλωση του ανάφερε:

Με την υπογραφή της σύμβασης προχωρούμε σε εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος παράλληλα με κατασκευή τσιμεντένιας τάφρου στην Δημοτική οδό που συνδέσει το Καλάμι με την Ψαρή Φοράδα . Η παρέμβαση αυτή θα βελτιώσει σημαντικά την προσβασιμότητα της περιοχής, καθώς και την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών., αλλά και την μεταφορά των κηπευτικών που παράγονται στην Ψαρή Φοράδα. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Κρήτης που για άλλη μια φορά ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η παραπάνω παρέμβαση αλλά και για την άριστη συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Βιάννου.

Το έργο «Βελτίωση – Συντήρηση δημοτικής οδού από τον οικισμό Καλαμίου έως τον οικισμό Ψαρής Φοράδας χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης με ΚΑ 2013ΕΠ00200014.