Ο Δήμος Σητείας, ενόψει της νέας αρδευτικής περιόδου, πρόκειται να προσλάβει εικοσιένα (25) υδρονομείς και για χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Οκτωβρίου.

Οι προσλήψεις αφορούν στα παρακάτω διαμερίσματα

Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου θέση (1), Τοπική Κοινότητα Αχλαδίων θέσεις δύο (2), Τοπική Κοινότητα Έξω Μουλιανών θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Κατσιδωνίου θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Κρυών θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Λάστρου θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Μαρωνιάς θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Μέσα Μουλιανών θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Πισκοκεφάλου θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Πραισσού θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Ρ. Εκκλησιάς θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Σταυρωμένου θέσεις δύο (2), Τοπική Κοινότητα Σκοπής θέσεις δύο (2), Τοπική Κοινότητα Σφάκας θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Τουρλωτής θέση μία(1), Τοπική Κοινότητα Χαμεζίου θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Αρμένων θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Αγ. Τριάδας θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Απιδίων θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Παπαγιανάδων θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Παλαικάστρου (Χοχλακιές) θέση μία (1).

Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι και τις 6 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα .

Δικαιολογητικά :

1. 1. Πιστοποιητικό γέννησης – Οικογενειακής Κατάστασης.
2. 2. Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραίτητα, να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος για το οποίο υποβάλλουν την αίτηση.

Να έχουν συμπληρώσει το 23ο και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος ηλικίας τους, να έχουν σχετική πείρα-προϋπηρεσία, να διαθέτουν μεταφορικό μέσο, επίσης να γνωρίζουν την τεχνική για μικροεπισκευές δικτύων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου τηλ. 2843340521 και στις κατά τόπους αρμόδιες Τοπικές Κοινότητες.