Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος για τις ρυθμίσεις χρεών ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Ο Κώδικας κάνει εκτενή αναφορά στους συνήθεις στη διεθνή πρακτική τύπους ρυθμίσεων για δανειολήπτες που είναι σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και αδυνατούν να ανταποκριθούν στους υφιστάμενους όρους της πιστοδότησης.

Ακόμη, αναφέρει και τις περιπτώσεις οριστικής διευθέτησης των δανείων που συνδυάζονται με παράδοση (εθελοντική ή υποχρεωτική) της εμπράγματης εξασφάλισης στο πιστωτικό ίδρυμα προς μείωση του συνόλου του δανείου ή ακόμα και με ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων προς κάλυψη του δανείου.

Αναλυτικά ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρει τα εξής: (Δείτε ΕΔΩ)

in.gr