Έργα συνολικού προϋπολογισμού 577.000 Ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ενέκρινε χτες το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν τα παρακάτω έργα:

- Επισκευή και συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ρε-θύμνης, προϋπολογισμού 250.000 Ευρώ, που περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού τάφρων, πρανών, και τεχνικά έργων. Η δημοπράτηση του έργου έχει οριστεί για τις 2 Σεπτεμβρίου 2014.

- Συντήρηση οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 300.000 Ευρώ, που περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων εξυγιαντικές στρώσεις, καθαρισμούς τεχνικών, άρση καταπτώσεων και κατά τμήματα ασφαλτοστρώσεις. Η δημοπράτηση του έργου έχει οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

- Εργασίες στεγάνωσης και συλλογής ομβρίων λιμνοδεξαμενής Τοπικής Κοινότητας Χρωμοναστηρίου Δήμου Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 22.000 Ευρώ.