Υπεγράφησαν σήμερα μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων και των αντίστοιχων αναδόχων, δύο συμβάσεις έργων συνολικού προϋπολογισμού 197.000,00 €, τα οποία θα αναβαθμίσουν τις λιμενικές υποδομές και την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της Σούδας και της Παλαιόχωρας. 

Τα έργα αυτά είναι:

1. «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων και επισκευή ανωδομών στο Εμπορικό Λιμάνι Σούδας» προϋπολογισμού 117.000,00 € με Φ.Π.Α. με ανάδοχο την Κατερίνα Γιακουμάκη.

Στο έργο αυτό θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης των φθορών σε υφιστάμενα οδοστρώματα του Εμπορικού Λιμένα Σούδας που είναι διαμορφωμένα με υλικά οδοστρωσίας (υπόβαση) και κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα. Αναλυτικότερα θα γίνουν εκσκαφές όπου απαιτείται, ανακατασκευή των υφιστάμενων στρώσεων οδοστρωσίας, κατασκευή στρώσης βάσης και κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε μεγάλο τμήμα του Εμπορικού Λιμένα που μέχρι σήμερα είναι διαμορφωμένο με υπόβαση.
Επίσης το έργο περιλαμβάνει αποκατάσταση φθορών στις ανωδομές των κρηπιδωμάτων του Εμπορικού Λιμένα Σούδας που προσδένουν τα κρουαζιερόπλοια, όπου έχουν αποκαλυφθεί οι ράβδοι οπλισμού στην επιφάνεια της οπλισμένης πλάκας του καναλιού των παροχών, ενώ τμήμα της ανωδομής που έχει υποστεί σημαντική φθορά θα καθαιρεθεί και θα ανακατασκευαστεί με σκυρόδεμα.

Το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των επιβατών και των οχημάτων, αλλά κυρίως για την αναβάθμιση της εικόνας του Εμπορικού Λιμένα από το οποίο διακινούνται οι χιλιάδες επιβάτες της κρουαζιέρας.

Το έργο αυτό έχει ενταχθεί από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2014.

2. «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Λιμένα Παλαιόχωρας Νομού Χανίων» προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α. με ανάδοχο τον Γιάννη Αποστολόπουλο.

Στο Λιμένα Παλαιόχωρας στη θέση «Τηγάνι» λόγω των συνθηκών θαλάσσιου περιβάλλοντος ένα μεγάλο μέρος των χαλύβδινων στύλων φωτισμού έχει υποστεί διάβρωση (άλλοι σε μεγάλο και άλλοι σε μικρότερο βαθμό), καθιστώντας τους επικίνδυνους για τους χρήστες του Λιμένα. Η συντήρηση θα περιλαμβάνει επισκευή και βάψιμο των στύλων που δεν έχουν μεγάλη διάβρωση και αντικατάσταση των στύλων με μεγάλη διάβρωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή τους, με νέους στύλους από γαλβανισμένο χάλυβα.

Οι επισκευές-συντηρήσεις αυτές είναι αναγκαίες για την ασφάλεια των χρηστών του Λιμένα, το οποίο εξυπηρετεί σκάφη αναψυχής καθώς και πολλά αλιευτικά σκάφη της περιοχής.

Επίσης το έργο περιλαμβάνει κατασκευή μεταλλικής συρόμενης πόρτας στην είσοδο του Λιμένα για την προστασία των χώρων του Λιμένα.

Το έργο αυτό έχει ενταχθεί από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου με ποσό 37.000 €, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 43.000,00 € είναι από ίδιους πόρους του Λ.Τ.Ν.Χ. Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2014.

Με τα δύο παραπάνω έργα ολοκληρώνεται η υπογραφή των συμβάσεων επτά σημαντικών έργων σε πέντε λιμάνια του Νομού Χανίων τους τρεις τελευταίους μήνες συνολικού προϋπολογισμού 721.000,00 €, τα οποία είναι ενταγμένα από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου και τα οποία θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2014.

Εντός του Σεπτεμβρίου θα δημοπρατηθεί και το όγδοο έργο που είναι ενταγμένο στο Π.Δ.Ε. 2013 του Υ.Ν.Α. το οποίο είναι «Βελτίωση υποδομών Λιμενίσκου Μαραθίου Χανίων» προϋπολογισμού 120.000,00 €.