Στα 164 εκατ. ευρώ ανήλθε το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στο β΄ τρίμηνο του έτους, σημαντικά βελτιωμένο έναντι του πρώτου τριμήνου του έτους (-€247 εκατ).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο πρόεδρος του ομίλου Μιχάλης Σάλλας δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης. Τόσο στο δημοσιονομικό τομέα όσο και στα θέματα ανταγωνιστικότητας (ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών), οι επιδόσεις της είναι ενθαρρυντικές. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να επιβεβαιωθεί η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που θα σηματοδοτήσει τη σταδιακή υποχώρηση της ανεργίας που είναι και το μεγάλο ζήτημα για την οικονομία και την κοινωνία.

Η Τράπεζα Πειραιώςσυνεισφέρει στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, διαθέτοντας ισχυρή κεφαλαιακή βάση και υψηλή ρευστότητα. Οι εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα κατά το 2ο 3μηνο του έτους ανήλθαν σε €1,2 δισ (+13%), εκ των οποίων €0,7 δισ (+ 16%) προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή στήριξη του Ομίλου στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, έχοντας ισχυροποιήσει τη θέση του την τελευταία διετία,συμμετέχει στη Συνολική Αξιολόγηση (ComprehensiveAssessment) της ΕΚΤ που περιλαμβάνει την εξέταση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, καθώς και StressTest,μετα αποτελέσματα να ανακοινώνονται τον Οκτώβριο. Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στην άσκηση ξεκινώντας από υψηλό σημείο εκκίνησης με δείκτη κεφαλαιακήςεπάρκειας 14% στις 31.12.13, που ενισχύθηκε περαιτέρω τόσο με την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου όσο και με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης που ήδη υλοποιείται.

Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την ηγετική της θέση στην ελληνική οικονομία, αλλά και με τα μέτρα που προωθούνται για την εξυγίανση των προβληματικών δανείων, δημιουργούν τις προϋποθέσεις η Τράπεζα Πειραιώς να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας".

Δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση με τα οικονομικά αποτελέσματα