Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με πενταετή θητεία, διόρισε ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης.

Πρόεδρος παραμένει ο Κωνσταντίνος Μποτόπουλος και αντιπρόεδροι οι κ.κ. Βασιλική Λαζαράκου και Ξενοφών Αυλωνίτης.

Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνουν η Ιωάννα Σεληνιωτάκη ως εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Σωκράτης Λαζαρίδης ως εκπρόσωπος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Δημήτρης Αυγητίδης, αλλά και η Ευτυχία Μιχαηλίδου, η οποία είναι σήμερα διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του κ. Χαρδούβελη.

Σημειώνεται πως από τις αρχές του 2014 και κατά την ελληνική Προεδρία της ΕΕ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπό την προεδρεία του κ. Μποτόπουλου συνέβαλε στην ψήφιση κανονισμών και οδηγιών μεγάλης κρισιμότητας για τις ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίου. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξής :

- Ο Κανονισμός MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation), που συμπληρώνεται από αντίστοιχη Οδηγία (MiFID II). Πρόκειται για τα βασικά νομοθετικά κείμενα στο πεδίο των κεφαλαιαγορών, που ρυθμίζουν όλα τα ζητήματα λειτουργίας των αγορών, αδειοδότησης, λειτουργίας και ελέγχου των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, υποχρεώσεων, προστασίας και δικαιωμάτων των επενδυτών, προ- και μετά-συναλλακτικής συμπεριφοράς.

- Ο Κανονισμός MAR (Market Abuse Regulation), που συμπληρώνεται από αντίστοιχη Οδηγία (MAD II). Πρόκειται για το πλαίσιο-κορμό για την αντιμετώπιση της κατάχρησης αγοράς και των δύο βασικών συνιστωσών της (χειραγώγηση αγοράς και κατάχρηση προνομιακής πληροφόρησης).

- Ο Κανονισμός CSDR (Central Securities Depositories Regulation), ένα νέο κείμενο, που ρυθμίζει τον τρόπο που διεξάγονται, ελέγχονται και ομογενοποιούνται οι συναλλαγές στα κεντρικά αποθετήρια.

- Ο Κανονισμός PRIΙPS (Packaged Retail and Insurance Based Investment Products Regulation), επίσης εντελώς νέο κείμενο, που στόχο έχει να καταστήσει πιο φιλικά προς τους επενδυτές σχεδόν όλα τα επενδυτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που συναρτώνται με ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Παράλληλα, η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επεξεργασίας δύο ακόμα σημαντικής πολιτικής σημασίας θεσμικών κείμενων. Του Κανονισμού για τους «δείκτες αναφοράς» και τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις (Βenchmarks Regulation), που προέκυψε ως ρυθμιστική ανάγκη μετά τα μεγάλα σκάνδαλα του Libor και του Euribor, αλλά και του Κανονισμού για τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ELTIFS- European Long Term Investment Funds).

in.gr