Στην επί τα χείρω αναθεώρηση των στοιχείων για το ΑΕΠ του πρώτου και του δευτέρου τριμήνου 2014 προχώρησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) λόγω της ενσωμάτωσης νέων στοιχείων βραχυχρόνιων στατιστικών, αλλά και της επικαιροποίησης στοιχείων της γενικής κυβέρνησης.

Έτσι, η αρχική εκτίμηση για ύφεση 0,9% στο πρώτο τρίμηνο του 2014 αναθεωρήθηκε σε ύφεση 1,1%, ενώ η αρχική εκτίμηση για ύφεση 0,2% στο δεύτερο τρίμηνο του 2014 πλέον αναθεωρήθηκε σε ύφεση 0,3%.

Υπό το φως των νέων στοιχείων το ΑΕΠ στο πρώτο εξάμηνο του 2014 υποχώρησε κατά 0,7% σε μέσα επίπεδα.

newmoney.gr