Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους φοροφυγάδες, με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να προχωρά σε πάγωμα λογαριασμών και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με τα "Νέα", το υπουργείο Οικονομικών αξιοποιώντας τις πρόσφατες νοµοθετικές αλλαγές µε τις οποίες η φοροδιαφυγή χαρακτηρίστηκε ως βασικό έγκληµα (Ν.3842/2010), έχει παραπέµψει στην Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες δεκάδες περιπτώσεις φορολογουµένων που δεν αποδίδουν φόρους.

Ήδη έχουν έχουν διαβιβαστεί δεκάδες υποθέσεις που συνοδεύονται µε αίτηµα "παγώµατος" τραπεζικών λογαριασµών ή δήµευσης περιουσίας ίσης αξίας µε τους οφειλόµενους φόρους.

Με αυτόν τον τρόπο το δημόσιο γλυτώνει από τις πολύχρονες δικαστικές διενέξεις, καθώς οι φοροφυγάδες απευθύνονται έτσι στις φορολογικές Αρχές προς ρύθµιση των χρεών και δεν καταφεύγουν σε δικαστικές διαµάχες, καθώς βιάζονται να ανακτήσουν την περιουσία τους.