Στην πρόσκληση για την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, στις 10:30 το πρωί της Κυριακής 7/9 αναγράφονται τα εξής:
   
"Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά, στην έδρα του Δήμου στο Γεράνι Χανίων στις 7 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΚΑΙ η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Π.Δ.75/2011 εκλογή των εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κρήτης.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου 
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης του Αντωνίου 
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ 
4. Καπνισάκης Αντώνιος του Στυλιανού 
5. Δασκαλάκης Νικόλαος του Σταύρου 
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος του Περικλέους 
7. Σταματάκης Ιωάννης του Θεοδώρου 
8. Αρχοντάκης Χρήστος του Ιωάννη 
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος του Νικολάου 
10. Παπουτσάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ 
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ του Ιωάννου 
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος του Βασιλείου 
13. Μαυρογένης Παναγιώτης του Σταματίου 
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος του Ελευθερίου
15. Μαρινάκης Πέτρος του Γεωργίου 
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου 
17. Βλαζάκης Χαρίλαος του Θεοδώρου 
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ του Χρήστου 
19. Κασσελάκης Ιωάννης του Βασιλείου 
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ 
21. Βολάνης Μανούσος του Ελευθερίου 
22. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία (Γιούλη) του Γεωργίου 
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος του Ευθυμίου 
24. Μπικάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ 
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ του Δημητρίου 
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ του Ιωάννου 
27. Κουμάκη Αλεξία του Γεωργίου"