Άνοιξαν οι αιτήσεις για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε απομακρυσμένα σχολεία οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν έως 5/9.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων απήυθυνε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-2015 για απασχόληση σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την Πρωτοβάθμια και ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι αναπληρωτές έχουν αυξημένη μοριοδότηση για μόνιμο διορισμό.

Δείτε τον κατάλογο των σχολείων απο την Κρήτη