Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοινώνει ότι την 04/9/2014, από 07:00 έως 13:00 και στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ν. Δίας (Ντία) και Καρτερού θα διεξαχθεί ο κολυμβητικός αγώνας με την επωνυμία «ΘΑΛΑΣΣΟΝΙΟΣ».

Για το λόγο αυτό οι ιδιοκτήτες – κυβερνήτες σκαφών που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή Ν. Ηρακλείου, να επικοινωνήσουν με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου στο τηλ 2813406911 προκειμένου ενημερώνονται για τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί στην κυκλοφορία και αγκυροβολία των σκαφών τους.