Στην πόλη του Ρεθύμνου, στο «Σπίτι του Πολιτισμού» θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 3 - 5 Οκτωβρίου 2014, το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

Το φετινό συνέδριο το οποίο τελεί υπό την αιγίδα και της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, φιλοξενεί η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν Ρεθύμνου, ενώ από το 2008 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί άλλα έξι αντίστοιχα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιστημονική συνάντηση που έχει ως στόχο την προώθηση του κλινικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και οι οποίες συνιστούν βασικό μοχλό της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.

Στις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου, μεταξύ άλλων, θα αναπτυχθούν θέματα όπως, η σχέση των εν λόγω Μονάδων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού, θεραπευτικές προσεγγίσεις και διεπιστημονικότητα των Κινητών Μονάδων, δικαιώματα των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αγωγή κοινότητας, ο εθελοντισμός στο πλαίσιο της τελευταίας κ.α

Οι επαγγελματίες υγείας ή άλλοι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνέδριο και να παρακολουθήσουν τις εργασίες του, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.kmpsyelladas.wordpress.com.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι για ενημέρωση μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη διοργάνωσης του Συνεδρίου στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου, κα. Αγγελική Παπαδοπούλου στο τηλ. 28310 20799, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.