Ιδιαίτερα ενθαρρυντική κρίνει την πορεία της ελληνικής οικονομίας από τα μέσα του 2013 και ιδιαίτερα κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 στη μηνιαία ανάλυση του ο Chief Economist της Τρ. Πειραιώς, Ηλίας Λεκκός, αναδεικνύοντας τους τέσσερις παράγοντες που θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανάλυση "η πορεία της ελληνικής οικονομίας από τα μέσα του 2013 και ιδιαίτερα κατά το 1ο εξάμηνο του 2014 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική καθώς βλέπουμε να επιταχύνεται η πορεία εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την ύφεση και να ενισχύονται οι ενδείξεις για καταγραφή θετικών ρυθμών ανάπτυξης από το γ’ τρίμηνο του έτους. 

Ταυτόχρονα, και το σκέλος της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των μεταρρυθμίσεων συνεχίζει να καταγράφει πρόοδο - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω επιτάχυνση της βελτίωσης. 

Καθώς λοιπόν η ελληνική οικονομία αλλά και η ελληνική κοινωνία γενικότερα ξεπερνά οριστικά τα χειρότερα σενάρια του (πολύ) πρόσφατου παρελθόντος, οφείλουμε να προβληματιστούμε ουσιαστικά πάνω στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών.

Μια από τις βασικές μεθοδολογίες εκπόνησης μακροοικονομικών προβλέψεων βασίζεται στα λεγόμενα «αυτοπαλίνδρομα» στατιστικά υποδείγματα, όπου οι μελλοντικές εκτιμήσεις μιας μεταβλητής όπως π.χ το ΑΕΠ, βασίζονται σε μια προβολή των πρόσφατων τιμών της ίδιας της μεταβλητής έως ότου οι προβλέψεις συγκλίνουν σε ένα επίπεδο ισορροπίας το οποίο προσδιορίζεται από το μακροχρόνιο μέσο όρο όλων των τιμών της μεταβλητής.

Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, η εφαρμογή των αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων μας οδηγεί σε προβλέψεις για ΑΕΠ άνω του 2% στα τέλη του 2014 και σε ρυθμούς ανάπτυξης μεσοσταθμικά κοντά στο 3% για το 2015.

Ωστόσο o πυρήνας του προβληματισμού μας δεν μπορεί να εξαντλείται σε μια μηχανική εφαρμογή κάποιων στατιστικών μοντέλων με σκοπό να επιβεβαιωθούν οι «επίσημες» προβλέψεις για ανάπτυξη 0,6%. Αντίθετα ο κεντρικός πυρήνας του προβληματισμού μας θα πρέπει να ξεπερνά τις αυτοπαλίνδρομες προβολές των πρόσφατων εξελίξεων στο μέλλον και να εστιάζεται στην ταυτοποίηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων οι οποίοι θα καθορίσουν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Στη συνέχεια της μελέτης ο κ. Λέκκος αποπειράται να αναδείξει τέσσερις τέτοιους παράγοντες που πιστεύει θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, χωρίς να έχουν λάβει την προσοχή και δημοσιότητα που τους αξίζει:

Ανάγκη για μετάβαση σε υψηλότερα επίπεδα προληπτικής αποταμίευσης (Precautionary Saving)
Εξέλιξη επενδύσεων
Προσαρμογή στα νέα επιχειρηματικά δεδομένα
Εκλογίκευση του κόστους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους

Δείτε ολόκληρη την ανάλυση απο την Τράπεζα Πειραιώς εδώ