Η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα γίνει την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης με τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2. Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.