Με την αριθ. 2101/26-05-2011 Απόφασή του ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων ορίζει την καταλληλότητα των ακτών κολύμβησης του Νομού Χανίων για το έτος 2011. Σύμφωνα με αυτή ορίζεται ότι :

1. Απαγορεύεται η κολύμβηση σε όλα τα μικρά και μεγάλα λιμάνια, αγκυροβόλια, ναυπηγεία, 
και διαλυτήρια πλοίων του Νομού Χανίων. 

2. Απαγορεύεται η κολύμβηση σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν του στομίου εκβολής όλων 
των αγωγών όμβριων υδάτων. 

3. Απαγορεύεται η κολύμβηση σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν της εκβολής στη 
θάλασσα ρυακιών, χειμάρρων και ποταμών συνεχούς ροής. 

4. Απαγορεύεται η κολύμβηση σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν του στομίου εκβολής στη 
θάλασσα των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων. 

5. Απαγορεύεται η κολύμβηση στη θαλάσσια περιοχή από το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ με 
την επωνυμία «ΑΣΤΡΑ» (πρώην ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ) μέχρι και 200 μέτρα μετά τις εγκαταστάσεις 
του ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (περιοχή ΚΟΥΜΠΕΛΗΣ). (φωτό)

6. Στις περιοχές που απαγορεύεται η κολύμβηση πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες με την ένδειξη 
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ» με τη φροντίδα των Ο.Τ.Α στην περιοχή των οποίων 
υπάγονται οι ακτές, και με την επίβλεψη των Λιμενικών αρχών.

7. Σε όλες τις θαλάσσιες ακτές που δεν αναφέρονται στις απαγορευμένες περιοχές ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ.