​Από την 1η έως τις 30 Σεπτεμβρίου όποιος υποψήφιος στις Πανελλήνιες θέλει να δει πως βαθμολογήθηκε το γραπτό του μπορεί αν συμπληρώσει την σχετική αίτηση στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγεται το σχολείο στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων του!

Μαζί με την αίτηση, όμως, πρέπει να υποβληθεί και το σχετικό παράβολο, το οποίο εκδίδεται με διπλότυπο είσπραξης από την αρμόδια ∆ΟΥ στον ΚΑΕ 3743, με ονομασία «παράβολα επίδειξης γραπτών δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων».

Αν κάποιος υποψήφιος θέλει να δει μέχρι και τρία γραπτά του θα πληρώσει 50 ευρώ, ενώ αν θέλει να δει περισσότερα των τριών 80 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα γίνεται κατά την περίοδο Οκτωβρίου –Νοεμβρίου– Δεκεμβρίου στη ∆ιεύθυνση που υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών.

star.gr