Χωρίς νερό μέχει σήμερα η πόλη της Ιεράπετρας και οι οικισμοί Κεντριού και Βαινιάς λόγω εργασιών για την βελτίωση των εγκαταστάσεων του κεντρικού υδραγωγείου της πόλης.

Όπως ανακοινώθηκε "λόγω της διακοπής και του αναγκαίου κλεισίματος των γεωτρήσεων στην θέση Σαρακίνα Χριστού, θα επηρεαστεί και η κανονική υδροδότηση ολόκληρης της παραλιακής ζώνης από Μύρτος μέχρι και την Ιεράπετρα.

Πληροφορούμε τους συμπολίτες μας ότι η παραπάνω διακοπή είναι η τελευταία που γίνεται στα πλαίσια του παραπάνω έργου, αφού πλέον θα συνδεθούν μόνιμα και οριστικά οι παροχές της πόλης στις δεξαμενές και τα νέα σύγχρονα συστήματα που έχουν τοποθετηθεί, και που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την υδροδότηση της πόλης.

Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 8:00 το πρωί της Παρασκευής μέχρι 13:00 το μεσημέρι της ίδιας μέρας, οπότε και θα δοθούν ξανά στην κατανάλωση όλα τα δίκτυα τροφοδοσίας, καθώς και οι γεωτρήσεις στην θέση Σαρακίνα.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση. Το παραπάνω έργο είναι προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού σε όλο τον δήμο μας."

Με προσωπικό ασφαλείας υπηρεσίες του Δήμου

Επίσης από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι σήμερα Παρασκευή "η Υπηρεσία Καθαριότητας, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, καθώς και το Τμήμα Κίνησης Οχημάτων θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας από τις 12:00 – 14:00 λόγω πραγματοποίησης ενημερωτικής συνάντησης - meeting για τους εργαζομένους των παραπάνω υπηρεσιών στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η εν λόγω συνάντηση οργανώνεται από την Υπηρεσία και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Α. Πανταζή στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την πολιτική που θα ακολουθηθεί στον τομέα της καθαριότητας και τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν προκειμένου να καλύπτονται αποτελεσματικότερα οι πολλαπλές ανάγκες καθαριότητας σε όλο το Δήμο Ιεράπετρας.

Όπως δήλωσε ο κ. Πανταζής « η καθαριότητα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας που σχετίζεται άμεσα με την εικόνα και το προφίλ της πόλης. Στόχος της υπηρεσίας είναι να κάνει άμεσα ριζικές αλλαγές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις τόσο στην πόλη όσο και στις τοπικές κοινότητες, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αλλάξει η σημερινή εικόνα και να υιοθετηθούν αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης της καθαριότητας στην Ιεράπετρα»"