Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου είναι ένα υπερσύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα με έδρα την Πάφου της Κύπρου. Όραμα του ιδρύματος είναι η διασφάλιση επιστημονικά έγκυρης γνώσης, η ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε θέματα επαγγελματικής ηθικής και η απόκτηση δεξιοτήτων οι οποίες να μεγιστοποιούν τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων.

Η Ακαδημαϊκή φιλοσοφία του, υποστηρίζεται από καθηγητές με μακρά εμπειρία σε πανεπιστήμια του εξωτερικού αλλά και από σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας για ολιστική ανάπτυξη του φοιτητή. Στο Νεάπολις αναπτύσσονται :

 • Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Διεθνή ερευνητικά προγράμματα
 • Επαγγελματική πιστοποίηση 
 • Διασύνδεση με την κοινωνία
 • Φοιτητική μέριμνα

Οι διεθνείς συνεργασίες του Ιδρύματος με το London School of Economics, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,Pan- European Entrepreneurship Research Group, ERASMUS, Pitt-Aegean Peace Programme τονίζουν την αναγνωρισιμότητα και το κύρος του

Φυσικά όλα αυτά δεν θα είχαν επιτευχθεί, εάν δεν υπήρχε η χρήση προγμένης τεχνολογίας όπως :

 • Ευρύ φάσμα υπηρεσιών πληροφορικής
 • Σύγχρονες μαθησιακές τεχνολογίες 
 • Βιβλιοθήκη με το σύστημα ΜILLENNIUM
 • Μαθησιακό λογισμικό MOODLE
 • Εργαστήρια 
 • Διαδραστικοί Πίνακες 
 • Προσομοιωτές

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα, σε ένα ευρύ φάσμα επιστημών, όπως είναι η Ψυχολογία, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα Τραπεζικά και τα Οικονομικά, η Θεολογία, το Real Estate, κ.ά. Στους στρατηγικούς στόχους της έρευνας εντάσσεται η δραστηριότητα των τεσσάρων ερευνητικών κέντρων που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο. Η δραστηριότητα αυτών των κέντρων και ινστιτούτων λειτουργεί συμπληρωματικά στην ερευνητική δραστηριότητα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Τα Προγράμματα Σπουδών που παρέχονται

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Πληροφορικών Συστημάτων-Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Μάρκετινγκ
 • Ναυτιλιακή Διοίκηση
 • Διοίκηση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
 • Ασφαλιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων
 • Διεθνής και Ευρωπαϊκή Επιχειρησιακή Διοίκηση
 • Αθλητική Διοίκηση
 • Τραπεζικά, Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
 • Λογιστική
 • Χρηματοοικονομικά και Τραπεζικά
 • Νομική
 • Αρχιτεκτονική
 • Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων
 • Ψυχολογία


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA
 • Μάρκετινγκ
 • Διοίκηση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
 • Λογιστική
 • Αθλητική Διοίκηση
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Ασφαλιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κίνδυνων
 • Διαχείριση Πληροφορικών Συστημάτων
 • Ναυτιλιακή Διοίκηση
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Real Estate 
 • Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων

Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά

 • Financial Risk Management


Δημόσια Διοίκηση

 • Γενική Διοίκηση
 • Εκπαιδευτική Διοίκηση
 • Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων
 • Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση
 • Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
 • Construction Management
 • Real Estate
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • Ελληνικός Πολιτισμός
 • Θεολογία


Για τα Χανιά, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, έχει αναπτύξει συνεργασία με τη ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, όσον αφορά σε θέματα ενημέρωσης και εγγραφών των υποψηφίων φοιτητών.

Για περισσότερες πληροφορίες: ΜΕΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, Κ. Χιωτάκη 8 & Α. Παπανδρέου ΤΚ 73100 Χανιά. Τηλ. 28210 54002 -3 , email: [email protected]