Τη δυνατότητα συμμετοχής ακόμα περισσότερων δημοτών του Μαλεβιζίου στο πρόγραμμα δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ανακοινώνει η δημοτική αρχή.

Το διάστημα από 8 έως 15 Σεπτεμβρίου 2014 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου (υπεύθυνοι οι κοινωνικοί λειτουργοί Μαρία Τερζίδου και Γεωργία Γράψα), ενώ το ίδιο διάστημα θα γίνει και ο επανέλεγχος των παλαιών δικαιούχων.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, αλλά και οι νέοι δικαιούχοι, θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος έτους από την Δ.Ο.Υ., αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης και αντίγραφο του Ε9. 
Κάρτα ανεργίας και σε περίπτωση που επιδοτείται βεβαίωση ως επιδοτούμενος άνεργος.

Για τα Άτομα με Αναπηρία απαιτείται επιπλέον ιατρική απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας.