Για τις χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται να δοθούν προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ - ΝΟΑΚ συζήτησαν χθες σε συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με τη διοίκηση του ΟΑΚ και φορείς των Χανίων.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ ώστε να επεξηγηθεί η απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού για τον ΒΟΑΚ στα πλαίσια της διαβούλευσης της πρότασης του Υπουργείου για το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) περιόδου 2014-2020.

Στην ουσιαστική και παραγωγική συνεργασία τέθηκαν επίσης και τρέχοντα θέματα ενδιαφέροντος του Υπουργείου.

Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκαν :

1. Η χρηματοδότηση των βασικών μελετών του ΒΟΑΚ – ΝΟΑΚ, η προτεινόμενη χρηματοδότηση να είναι 3,3 εκ € για το 2014.
2. Η χρηματοδότηση και η προκήρυξη της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού η διάθεση πίστωσης θα ανέλθει στα 7,5 εκ €.
3. Η χρηματοδότηση και προκήρυξη μελετών οδικής ασφάλειας ΒΟΑΚ – ΝΟΑΚ ύψους 500.000 χιλ € με πρόβλεψη παρεμβάσεων 15 εκ €, θα ζητηθεί ο ορισμός στα αποφαινόμενα όργανα να είναι ο ΟΑΚ Α.Ε.
4. Η ένταξη νέων έργων στο ΣΕΣ 2014-2020 μπορούν να γίνουν εντάξεις νέων, μόνο μετά την ωρίμανση των αντίστοιχων μελετών και μετά την διερεύνηση των διατιθέμενων πόρων.
5. Η χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης του έργου Γούρνες- Χερσόνησος, χρηματοδοτήθηκε με 6,1 εκ €, ενώ οι εργασίες θα επεκταθούν σε όλη την ζώνη κατάληψης της απαλλοτρίωσης.
6. Η επίταξη της συνδετήριας οδού στο Καλό Χωριό αυτή χρηματοδοτήθηκε ώστε να ολοκληρωθεί το έργο Άγιος Νικόλαος - Καλό Χωριό που μπορεί να οδηγήσει σε παράδοση του έργου στα μέσα Νοεμβρίου 2014.
7. Η ολοκλήρωση του οδικού έργου της Μεσσαράς αυτή θα δημοπρατηθεί μέσα στο επόμενο δίμηνο με προϋπολογισμό 47 εκ €.
8. Επίσης πρόκειται να εγκριθεί άμεσα η διάθεση πίστωσης για την λειτουργία ενδιάμεσου τεχνικού συμβούλου για τον ΒΟΑΚ.

Η σύσκεψη έγινε μεταξύ των με την Διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γρηγόριο Ροκαδάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λευτέρη Κοπάση και τον Δντή Συγκοινωνιακών Έργων κ. Γεώργιο Αγαπάκη. Από την πλευρά του Υπουργείου συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων κ. Ευστράτιος Σιμόπουλος καθώς και στελέχη του υπουργείου, ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων κ. Διονύσης Μακρής, η Δ/ντρια της ΕΥΔ/ΕΠ.ΕΠ κ. Ζωή Παπασιώπη, ο Δντής Μελετών κ. Εμμ. Παπαδόπουλος και η Σύμβουλος του Υπουργού κα Στεφανία Τρέζου.