Παρά το γεγονός ότι πολλοί επιχειρηματικοί τομείς εξαρτώνται από τα πολύτιμα και τα σπάνια μέταλλα, έχει περάσει στα ψιλά γράμματα ο ευρωπαϊκός συναγερμός για την επάρκεια των ποσοτήτων. Οι αναταραχές μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας έχει πλήξει και αυτόν τομέα, με τις βιομηχανίες σε λίγο καιρό να εκπέμπουν SOS, αφού οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν σε πολλά από αυτά.

Τα πολύτιμα μέταλλα είναι απαραίτητα, κυρίως, στον τομέα της ενέργειας, αλλά οι εταιρείες εξόρυξης δεν μπορούν να παράξουν αρκετά για να καλύψουν τη βιομηχανική ζήτηση, λόγω της εξάντλησης των μεταλλευμάτων, των εργατικών αναταραχών και των διακοπών ρεύματος, κυρίως στη Νότια Αφρική. Επίσης, οι κοινωνικές αντιδράσεις για την δημιουργία ορυχείων στην Ευρώπη, έχει επιδεινώσει το πρόβλημα.

Για παράδειγμα, η έλλειψη σε παλλάδιο -βασικό για την ενεργειακή βιομηχανια-το 2014 θα ξεπεράσει τις 1.000.000 ουγγιές το 2014, σύμφωνα με τους αναλυτές της BMO Capital Markets και της Citigroup. Ταυτόχρονα, το κέντρο Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει δημοσιεύσει αρκετές εκθέσεις σχετικά με τα κρίσιμα μέταλλα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον τομέα της ενέργειας και «χτυπά» το καμπανάκι του κινδύνου για μελλοντική έλλειψη σε αρκετά πολύτιμα και σπάνια, όπως είναι ο νεοδύμιο, δυσπρόσιο, ίνδιο, τελλούριο και γάλλιο.

Και από την επενδυτική σκοπιά, τα πολύτιμα μέταλλα έχουν μεγάλη σημασία. Έχουν αποδείξει ότι δίνουν καλές αποδόσεις και αποτελούν ένα ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο. Οι παγκόσμιοι διαχειριστές, συνήθως, έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους ένα 10% σε επενδύσεις πολύτιμων μετάλλων και συμβάλει στην διασπορά του κινδύνου.

Μπορεί να ακούγονται άγνωστα σε εμάς, αλλά δεν είναι καθόλου στη βιομηχανία της ενέργειας και είναι άκρως απαραίτητα για τη λειτουργία γνωστών μηχανών, συστημάτων κλπ. Για του λόγου το αληθές, το δυσπόσιο έχει υψηλές πιθανότητες να μην καλύπτει ούτε το 1/4 της ανάγκης το 2020, καθώς έχει αυξηθεί ραγδαία η χρησιμότητα και η ζήτησή του, αφού είναι απαραίτητο στην κατασκευαστική λειτουργία των υβριδικών ή ηλεκτρικών οχημάτων και στις ανεμογεννήτριες.

Το JRC συμβουλεύει τα εξής: Πρώτον να αυξηθεί η πρωτογενής παραγωγή μετάλλων στην Ευρώπη, να αντικατασταθούν τα υπό έλλειψη μέταλλα με κάποια παρόμοια και να γίνεται αναγκαστικά η ανακύκλωση των αποβλήτων που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα.