Ομόφωνα εξελέγησαν σήμερα στη διάρκεια της 1ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας τα μέλη του προεδρείου του.  Όπως προέκυψε από τις δημαιρεσίες το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Μανώλης Φραγκάκης

Αντιπρόεδρος

Όλγα Δραμουντάνη

Γραμματέας

Μαρία  Φραγκουλάκη

 

Επιπλέον, ομόφωνα εκλέχθηκαν και τα μέλη των δύο επιτροπών του Δήμου, της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Σύμφωνα με τον Καλλικράτη προβλέπεται 4 τακτικά και 3 αναπληρωματικά να προτείνονται από την παράταξη της πλειοψηφίας, ενώ 2 τακτικά  και 2 αναπληρωματικά προτείνονται από τη μειοψηφία. Έτσι, τα μέλη των επιτροπών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας έχουν ως εξής:

 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά μέλη:                                   Αναπληρωματικά μέλη:

Εργαζάκης Βασίλειος

Μελεμενής Δημήτριος

Δερμιτζάκης Ζαχαρίας

Βασιλάκης Ιωάννης

Στρατάκης Γρηγόριος

Πετράκης Ιωάννης

Ταμιωλάκης Γεώργιος

Πλεύρης Ευάγγελος

Μανουράς Αριστείδης

Κουρλετάκης Εμμανουήλ

Μερκουλίδης Γεώργιος

 

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τακτικά μέλη:                                     Αναπληρωματικά μέλη:

Καλογεράκης Γεώργιος

Βιδάκης Κωνσταντίνος

Κυριακάκη Ειρήνη

Σπυριδάκης Μιχαήλ

Χαρουλάκης Εμμανουήλ

Χρονάκης Αντώνιος

Πατρωνάκης Γεώργιος

Δραμουντάνη Όλγα

Μουράτη Μαρίνα

Κουρλετάκης Εμμανουήλ

Γρινιεζάκη Ελπινίκη

 

 

Τέλος, εκλέχθηκαν οι εκπρόσωποι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης (Π.Ε.Δ.), στην οποία συμμετέχει αυτοδίκαια ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Π.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ

Τακτικά μέλη:                         

Χαρουλάκης Νικόλαος

Μανουράς Αριστείδης

Μερκουλίδης Γεώργιος


Αναπληρωματικά μέλη

 Μελεμενής Δημήτριος

 Τράπαλης Χαράλαμπος