Συνεδρίαση του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αποκόρωνα, πραγματοποιήθηκε σήμερα 7/9/2014, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κύριο χαρακτηριστικό της συνεδρίασης απετέλεσε το κλίμα ενότητας και σύμπνοιας το οποίο ήταν διάχυτο καθ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης και το οποίο αποτελεί δείγμα γραφής και εγγύησης για την ισονομία και την ενότητα που θα επικρατήσουν κατά την διάρκεια της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη θεσμική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο με την συγκεκριμένη θητεία και το δυνατό ξεκίνημα στοχεύει σε ένα καλύτερο αύριο για τον Αποκόρωνα.

Το Δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από 26 μέλη με Πρόεδρο τον κο Φερδινάνδο Μαρικάκη ο οποίος αυτοπροτάθηκε από την πλειοψηφία και εκλέχθηκε Πρόεδρος για τα επόμενα 2,5 χρόνια με 25 ψήφους και 1 λευκή.
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου εκλέχθηκε ο κος Κουτσουπάκης Χαράλαμπος της μείζονος αντιπολίτευσης με 24 ψήφους και 1 λευκή.

Ως Γραμματέας Δημοτικού συμβουλίου, εκλέχθηκε ο κος Πιπεράκης Μιχαήλ της ελάσσονος αντιπολίτευσης με 25 ψήφους και μία λευκή

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης εκλεχθήκαν και οι παρακάτω επιτροπές:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Από την πλειοψηφία)
Κουκιανάκης Χαράλαμπος ( ΔΗΜΑΡΧΟΣ )
Τερεζάκη Ειρήνη
Βοτζάκης Παύλος
Μαντζοράκης Παντελής
Κοτσιφάκης Αντώνιος

( Από την μειοψηφία )

Σγουράκης Σταμάτης
Φλεμετάκης Μιχαήλ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(Από την πλειοψηφία)

Κουκιανάκης Χαράλαμπος ( ΔΗΜΑΡΧΟΣ )
Αποστολάκης Ιωάννης
Μπενάκη Αργυρώ
Σκουντριδάκη Αθητάκη Μαρία
Γυπαράκης Γεώργιος

( Από την μειοψηφία )

Τρουλάκης Φραγκίσκος
Σταυρουλάκης Ιωσήφ

Οι παραπάνω επιτροπές εξελέγησαν από το από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου