«Καθαρά εισπρακτικό μέτρο» χαρακτηρίζει, το Μονομελές Εφετείο Ιωαννίνων, την υποχρεωτική καταβολή παραβόλου 200 ευρώ προκειμένου οι πολίτες να ασκήσουν έφεση σε δικαστική απόφαση.

Μάλιστα, το δικαστήριο προχωρά ένα ακόμη βήμα, μιλά για αντισυνταγματικές και ανίσχυρες διατάξεις, υπογραμμίζοντας πως η απόφαση αυτή, έχει ως αποτέλεσμα, στη σημερινή οικονομική κατάσταση, να εμποδίζει τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη μεγάλου μέρους των ελλήνων πολιτών.

Το δικαστήριο εκδίκασε έφεση κατά αποφάσεως του μονομελούς πρωτοδικείου, για την οποία δεν είχε καταβληθεί παράβολο με το σκεπτικό ότι οι σχετικές διατάξεις «θίγουν τον πυρήνα του ατομικού δικαιώματος προσφυγής στη δικαιοσύνη».

Το εφετείο (δικαστής-εφέτης Λάμπρος Καρέλος) θεωρεί «ανεφάρμοστες τις συγκεκριμένες διατάξεις επειδή παραβιάζουν και τη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παράγραφος 1 του Συντάγματος), καθόσον προβλέποντας αδιακρίτως το παράβολο ως προϋπόθεση παραδεκτού της έφεσης, προβαίνουν σε διάκριση των πολιτών σ΄αυτούς που έχουν την οικονομική δυνατότητα προκαταβολής του, η οποία τους επιτρέπει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σ΄αυτούς που μη έχοντας τη σχετική δυνατότητα στερούνται το έννομο αυτό αγαθό, διάκριση όμως και στέρηση μη ανεκτές σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία. Τα ίδια ισχύουν και ως προς το ενιαίο, ανεξάρτητο δηλαδή από αντικείμενο της διαφοράς, ύψος του παραβόλου».

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση το σχετικό παράβολο είναι «καθαρά εισπρακτικό μέτρο, με το οποίο επιδιώκεται, μέσω του θεσμού της απονομής της δικαιοσύνης, αύξηση των δημόσιων εσόδων και, συνεπώς, για μέτρο, το οποίο ούτε στην εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων αποσκοπεί, ούτε την ανάγκη αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης υπηρετεί».

newpost.gr