Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπο Αθανασίου και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννη Μανιάτη με θέμα «Παραχώρηση Στρατοπέδου Μαρκοπούλου στο Δήμο Χανίων», κατέθεσε την Παρασκευή 5/9/2014 ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης αναφέρει:

«Τον Νοέμβριο του 2012 κατέθεσα την με αριθμό 3953/14-11-2012 Ερώτηση με θέμα: «Παραχώρηση Στρατοπέδου Μαρκοπούλου». Στην ερώτησή μου ανέφερα: 
«Με σειρά αποφάσεών του το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων έχει ζητήσει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την παραχώρηση του Στρατοπέδου Μαρκοπούλου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στον νόμο 2745/1999. Με βάση την Πολεοδομική Μελέτη της 526/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το ποσοστό των κοινωφελών και κοινόχρηστων χρήσεων είναι 81.37%, ενώ σύμφωνα με την απόφαση 149/2010 ο Δήμος Χανίων διεκδικεί την παραχώρηση του 100% του Στρατοπέδου για κοινωφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις. 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σκοπεύει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να παραχωρήσει στον Δήμο Χανίων το Στρατόπεδο Μαρκοπούλου με βάση ποια νομοθεσία και σε τι ποσοστό;»

Στην με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.900 α/9312/12882/7-12-2012 απάντησή του ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος μεταξύ άλλων αναφέρει : 

«…Το στρατόπεδο «ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» είναι ενεργό, μέσα δε σε αυτό στρατωνίζονται Στρατιωτικές Μονάδες και ως εκ τούτου η λειτουργία του κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την κάλυψη στρατιωτικών αναγκών, εάν δεν υπάρξει η δυνατότητα μετεγκατάστασης η οποία, μέχρι σήμερα, προσκρούει στην αδυναμία κάλυψης των σχετικών δαπανών.
Αντιλαμβανόμαστε τους σχεδιασμούς των τοπικών αυτοδιοικητικών αρχών, αλλά για να συμπράξουμε θα πρέπει να εξασφαλιστούν τα κονδύλια μετεγκατάστασης και να υπάρξουν και οι κατάλληλες υποδομές. 

Σε κάθε περίπτωση συνομιλούμε με τον Δήμαρχο Χανίων και με τους βουλευτές του Νομού για να βρούμε λύση στο θέμα.»

Η με αριθμό 526/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων αναφέρει μεταξύ άλλων « …ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ… Την αποδοχή της πρότασης, η οποία αποτυπώνεται στο με ημερομηνία 04-06-2007 σχέδιο πολεοδόμησης του στρατοπέδου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Χανίων, που συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν.2745/99 (ΦΕΚ 224/Α/27-10-99) περί μετεγκατάστασης στρατοπέδων και που επιχειρείται αφενός η εξυπηρέτηση αναγκών σε χρήσεις υπερτοπικής σημασίας (σε επίπεδο πόλης και νομού) και αφετέρου σε επίπεδο Π.Ε. – ευρύτερης περιοχής. 

Στη συγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη το ποσοστό των κοινωφελών και κοινόχρηστων χρήσεων (81,37%) υπερβαίνει κατά πολύ το αντίστοιχο ελάχιστο ποσοστό (50%) που προϋποθέτει ο Ν.2745/99. Με τη συγκεκριμένη πολεοδομική λύση οι χώροι των κοινωφελών λειτουργιών (δικαστικό μέγαρο, σχολείο, πολιτιστικό κέντρο) έχουν άμεση σχέση με τους συγκεντρωμένους κοινόχρηστους χώρους (πλατείας, πάρκου-παιδικής χαράς, πρασίνου και στάθμευσης) στο κεντρικό τμήμα της πολεοδομικής έκτασης που καταλαμβάνει σήμερα το στρατόπεδο, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη πολεοδομική λειτουργία και εξυπηρέτηση της περιοχής, σε συνδυασμό με το δίκτυο των πεζοδρόμων και των δρόμων κυκλοφορίας αυτοκινήτου καθώς και με τη δυνατότητα σύνδεσης με το υπάρχον οδικό δίκτυο.

Η παραπάνω πρόταση έγινε δεκτή με την προϋπόθεση ότι μετά την πολεοδόμηση ο Δήμος θα επιδιώξει την διεκδίκηση με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο και των άλλων οικοδομικών τετραγώνων που παραμένουν στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για χρήση πρασίνου.

Διευκρινίζεται ότι θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν. 2745/99 που αφορούν τη μετεγκατάσταση στρατοπέδων και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 3 του παραπάνω Νόμου που προβλέπει την αποστολή της πρότασης του Δήμου Χανίων απευθείας στο κεντρικό ΣΧΟΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ…»

Η με αριθμό 149/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων αναφέρει μεταξύ άλλων: «… 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Ο Δήμος Χανίων, ως αρμόδιος φορέας, διεκδικεί την παραχώρηση του στρατοπέδου Μαρκοπούλου, κατά πλήρη κυριότητα και στο σύνολό του, για κοινωφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις, δηλαδή «ως χώρο πρασίνου και ένα σχολείο»…»

Επειδή σύμφωνα με τα παραπάνω το στρατόπεδο παραμένει ενεργό.
Επειδή η κατάσταση στο κτήριο της Αντιπεριφέρειας είναι πιεστική λόγω έλλειψης χώρων αφού εκεί στεγάζονται η Αντιπεριφέρεια, τα δικαστήρια και ο Δικηγορικός Σύλλογος.
Επειδή τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξε καμία εξέλιξη στο θέμα της παραχώρησης του Στρατοπέδου Μαρκοπούλου στον Δήμο Χανίων, ο κ. Βιρβιδάκης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:

‘‘1. Σκοπεύει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να παραχωρήσει στον Δήμο Χανίων το Στρατόπεδο Μαρκοπούλου και αν ναι με βάση ποια νομοθεσία και σε τι ποσοστό; 
2. Σκοπεύουν τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν σε διάλογο με τον Δήμαρχο Χανίων και τους Βουλευτές του Νομού Χανίων;
3. Πώς θα λυθεί το θέμα της έλλειψης χώρων στο κτήριο της Αντιπεριφέρειας όπου συστεγάζονται τα δικαστήρια, ο Δικηγορικός Σύλλογος και η Αντιπεριφέρεια;’’