Σας γνωρίζουμε ότι τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, ορίστηκε για την 10η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 βραδινή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συλλόγου μας (Σφακίων 32),με θέματα ημερησίας διάταξης τα ακόλουθα.

1. Έγκριση απολογισμού 2013
2. Ανάγνωση και ανάλυση του προϋπολογισμού της οικονομικής χρήσης 2014 και έγκριση του.
3. Πεπραγμένα Δ.Σ.
4. Σχετικά με τις εκλογές του Συλλόγου μας που θα διεξαχθούν την 12η Οκτωβρίου 2014.
5. Διάφορα τρέχοντα θέματα.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επομένη Τετάρτη 17Σεπτεμβρίου 2014 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.