Την δημοσίευση στο ΦΕΚ του Προεδρικού Διατάγματος για την κατάργηση του παλαιού Λιμενικού Ταμείου και την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγ.Νικολάου ζητά ο δήμαρχος κ.Δημήτρης Κουνενάκης με επιστολή του προς τα υπουργεία Εσωτερικών και Θαλασσίων Υποθέσεων.

Στην επιστολή του, την οποία κοινοποίησε στον κ. Καρχιμάκη Μιχάλη Βουλευτή Λασιθίου, στον κ. Πλακιωτάκη Γιάννη Βουλευτή Λασιθίου, στον κ.Νίκο Καστρινάκη Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου και στο Λιμενικό Ταμείο Λασιθίου ο κ.Κουνενάκης αναγράφει τα εξής :

"Σύμφωνα με Π.Δ. 1999/2001 ΦΕΚ -Α -159 συστήθηκε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου με μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Λασιθίου που αφορούσαν τους τότε Δήμους Αγίου Νικολάου και Νεάπολης.

Επειδή σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. οικ. 20372/13-5-2003 ( αρ. εγκρ.18) του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης για να αρχίσει η λειτουργία των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων θα πρέπει να προηγηθεί η δημοσίευση του ΦΕΚ του Προεδρικού Διατάγματος για την κατάργηση του παλαιού Λιμενικού Ταμείου.

Το σχετικό Π.Δ. για το Λιμενικό Ταμείο Λασιθίου δεν έχει δημοσιευθεί παρότι έχουν συσταθεί Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία εκτός του Δήμου Αγίου Νικολάου και στους Δήμους Σητείας και Ιεράπετρας.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένος Αγίου Νικολάου και της ζώνης Λιμένος αυτού, η οποία αποτελεί μέρος του αστικού ιστού της πόλης μετά την ψήφιση του ν. 3852/2010 , Καλλικράτης, και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του υπάρχοντος Λιμενικού Ταμείου Λασιθίου στους κατά τόπους Δήμους, παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την κατάργηση των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Λασιθίου που αφορούν το Δήμο Αγίου Νικολάου και τη μεταφορά τους στο Δημοτικό Λιμενικό Αγίου Νικολάου."